Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Šťastie

Šťastie je veľmi relatívny pojem. Buď ho niekto má, alebo nie. Nedá sa chytiť do ruky, navážiť na kilá, ani si ho nemôžeme kúpiť. Je to hodnota, ktorá sa nedá odmerať, ani ničím zaplatiť.
Šťastie ... Nijaký iný pocit sa mu nevyrovná obsiahlosťou, ohromujúcnosťou až závratnosťou – človek by najradšej vyobjímal celý svet. Každý ho vnímame inak, máme naň inú predstavu, iný hodnotový rebríček. Urobili sme skúšky, prijali nás do práce, zaľúbili sme sa, narodilo sa nám zdravé bábätko.
Pod pojmom šťastia vo všeobecnosti rozumieme náhlu udalosť, čo nás obdarúva bez nášho prispenia, napríklad výhra alebo niečo, čo sa nám len tak-tak podarilo. Tá úžasná radosť a úľava sa rovnajú erupcii, ktorá zaniká tak rýchlo ako nastala.
Prečo dokážu byť niektorí ľudia šťastní a iní nie? Prečo niekomu ku šťastiu stačí pocit, že má strechu nad hlavou, dobrú prácu a okolo seba ľudí, ktorí ho majú radi, a niekoho neurobí šťastným ani tučné bankové konto a život plný prepychu? Na niektorých z nás sedí šťastie ako kvočka na zlatých vajciach. Kam len prídu, všade a vo všetkom sa im darí. Iným sa celý život lepí smola na päty a šťastie sa im vyhýba. Šťastie závisí od pohľadu každého z nás na svoju vlastnú životnú situáciu. Je priamo úmerná našim požiadavkám. Čím viac ich máme, o to viac musíme na svoje vlastné šťastie „zamiesiť“.
Každý z nás si praje byť šťastný. Skutočného priateľa nenájdeme zo dňa na deň. Niekedy to trvá celý život, potom ho však nič nenahradí. Nemožno byť trvalo šťastný. Šťastie nájdeme v malých daroch života. Obdarúva nás postupne. Aj v tej najväčšej bolesti sa objaví nejaké svetielko, ktoré osvetlí aj ten najtemnejší kút. Tak nemrhajme silou a venujme sa rýchlo tomu najpotrebnejšiemu a to láske.
Jednou z podmienok dokonalého zdravia je pocit šťastia. Šťastie však nemusí vždy znamenať spokojnosť. Ozajstná spokojnosť – dar pokoja v srdci či mier duše, je u každého veľkou vzácnosťou, lebo život sa v očiach neutvára tak, ako si ho v duchu každý vysníval. Preto im srdce namiesto pokoja napĺňa neurčitá túžba. Túžba po tom, čo by bolo a čo by mohlo byť, keby nebolo toho „keby“. Veľkolepý pocit šťastia má obrovské rozpätie. Siaha od minútovej eufórie až po dlhotrvajúcu blaženosť.
Nehľadajme šťastie v nedosiahnuteľných sférach, nečakajme, že nám ho niekto podá, že nám samo spadne do lona. Hľadajme ho v sebe, v krásnych ľudských vzťahoch, práci, ktorá nás napĺňa, v každodenných maličkostiach, ktoré si ináč pre problémy ani nevšimneme.

Hľadajme ho vo svojich pozitívnych postojoch k životu, k sebe samému, okoliu a blízkym ľuďom. Ináč sa môže stať, že ho nikdy nenájdeme.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk