Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ľudo Ondrejov

Ľudo Ondrejov (*1901 – 1962) 

 • vlastným menom Ľudovít Mistrík
 • patrí k zakladateľom naturizmu à 1. etapa naturizmu (lyrizovaná próza)
 • Figuli, Chrobák, vyvrcholenie – Švantner, dozrievanie – Hana Zelinová
 • narodil sa v Kostivianskej pri Banskej Bystrici, tu prežil väčšinu svojho života; bol veľmi naviazaný na túto časť Slovenska – hory – vo všetkých jeho dielach
 • pochádza zo sociálne slabšej vrstvy, mal prístup najmä k robotníkom
 • publikoval v Pravde národa; redaktor, zamestnanec Matice Slovenskej
 • od 1938 žil v BA a tu aj umiera 
 • zakladateľ lyrizovanej prózy; písal literatúru pre deti aj pre dospelých, poéziu aj prózu, bol aj prekladateľ
 • sústredil sa na preklad juhoslovanských jazykov – srbský, chorvátsky

Poézia:

 • 1932 – zbierky veršov Bez návratov – v duchu symbolizmu, nadväzuje na našu literárnu modernu, ústnu ľudovú slovesnosť, neoromantizmus – v obraze titanských postáv
 • témy: osobné, reflexívna lyrika, autobiografické črty
 • rozpor medzi snom a skutočnosťou, túžba zmeniť svet
 • pocity samoty, odcudzenia, odľudštenia
 • má pesimistické vyznenie à jedinec svet zmeniť nedokáže
 • rozsiahla básnická skladba Martin Nociar Jakubovie – romantický epos, poéma à nadväzuje na romantický útvar, ktorý má silnú literárnu a romantickú zložku
  • nadväzuje na Kráľa a Sládkoviča – Detvan
  • podtitul: Denník o živote a láske, o smrti a o budúcnosti – aj téme diela
  • kompozícia: v lyrickej časti obraz prežívania, nálad hlavnej postavy à city a nálady lyrického subjektu, na druhej strane – autoštylizácia – splýva nám lyrický subjekt a autor
  • na 3. strane – spoveď dieťaťa svojej doby – reprezentant medzivojnovej generácie
  • v epickej časti – obraz putovania Martina Nociara – počas neho rieši viaceré konflikty: svoj vzťah k ženám à popretie erotickej lásky, ale ako stálu hodnotu stavia vzťah k matke; vzťah medzi Martinom ako indivíduom a spoločnosťou à spoločnosť ho neprijíma, odsudzuje ho, nevie svoj ideál posunúť do spoločnosti
  • kapitoly Mesto sklamania, Mesto stroskotancov 
  • Martin opúšťa svoje ideály, prichádza ku hore Veľkých vidín – vízia budúcnosti – o slobode, spravodlivosti, rovnej spoločnosti
  • vízia Martina je pomoc iným ľuďom
  • postava Martina sa vytráca z ľudského sveta
  • idea: ukázať človeka, ktorý má jasnú túžbu, vidinu, ale nemôže ju realizovať, lebo je na svete sám
  • naturizmus – utiekanie sa k prírode
 • MámeniePijanské piesne à prehlbuje sa úpadok, tragickosť videnia sveta à dekadentná literatúra à utápanie sa, lebo človek nevidí zmysel života

Próza:

 • 1932 – Rozprávky z hôr –pre deti à hovorí o vzťahu človeka a prírody (svet tisícročných pravidiel noriem)
  • harmonický človek môže byť len ten, kto žije v harmónií s prírodou
  • delenie sveta: na ten „hore“ – svet horárov, drevorubačov, pastierov, ktorí žijú v horách, v súlade s prírodou; tam „dolu“ – svet dedín, miest, pokrivených ľudských vzťahov à preto, lebo tu neexistuje neznáme tajomstvo
 • r. 1933 – Tátoš a človek – stará folklórna téma – vzťah človeka a koní ; človek je zobrazovaný egoisticky – odprírodňovanie koňa kvôli výhodám človeka
 • Africký zápisník, Príhody v divočine, Horami Sumatry, Keď pôjdeš horou – autor pátra po prírode, ktorej sa nedotkol človek; človek pozorovateľ a nie dobyvateľ - posilňuje sa lyrická časť, oslabuje sa dejová línia
 • 1937 Zbojnícka mladosť – deťom aj dospelým
 • 1939 Jerguš Lapin 2. časť – určené dospelým, oslabuje sa lyrickosť, prechádza k sociálnym románom podobným Jilemnickému 
  • 1.sv.v – alegória – „Vyhynuli naši zbojníci“ niekto kto už nemôže chrániť ľudí, vrchársky svet vyhynie à odchádza do mesta, do dedín, veľa stráca
  • disharmónia, rozorvaná postava
  • 2 princípy ho formovali: princíp otca, zbojníka; princíp matky, pokora
  • kmitá medzi láskou a nenávisťou, pokorou a nepokorou

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk