Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vladimír Mináč

Narodil sa 10. augusta 1922 v Klenovci. Ľudovú školu navštevoval najprv vo svojom rodisku, neskôr v Hnúšti. Navštevoval gymnázium v Rimavskej Sobote, maturoval v Tisovci. V štúdiu pokračoval na FF UK v Bratislave so zameraním na slovenčinu a nemčinu. Aktívne sa zúčastnil na protifašistickom odboji v SNP, v roku 1944 bol zatknutý a odvlečený do koncentračného tábora v Mauthausene, neskôr do Dachau. Po návrate absolvoval zakladnú vojenskú službu, počas ktorej sa stal redaktorom denníka Bojovník. V redakcií tohto časopisu, premenovaného na Obranu ľudu, pracoval až do roku 1949.

V ďalších rokoch vystriedal viacero zamestnaní. Bol tajomníkom slovenskej sekcie Zväzu čs. spisovateľov a zároveň redaktorom týždenníku Kultúrny život. Po 2 rokoch sa stal vedúcim scenáristického oddelenia čs. štátneho filmu. Potom bol šéfredaktorom Kultúrneho života a od roku 1955 šéfredaktorom Slovenských pohľadov. V rokoch 1956-1974 sa profesionálne venoval literárnej tvorbe. Roku 1974 sa stal predsedom Matice slovenskej a v tejto funkcií zotrval až do roku 1990, ďalšie dva roky bol poslancom Federálneho zhromaždenia.

Zomrel 25. októbra 1996 v Bratislave.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk