referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Husov proces
Dátum pridania: 15.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lux
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 846
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 

Iní sú opačného názoru: že súd koncilu konal celkom spravodlivo a v súlade s právom i voči Husovi, ako dosvedčujú aj 3 verejné vypočúvania, povolené proti všetkým zvyčajným pravidlám súdneho riadenia. Väčšinou tí, ktorí hľadia priaznivo na Husa, odsudzujú sudcov a naopak. Pre lepšie porozumenie však treba pozerať na situáciu oboch strán a vnímať celé dejinné, kultúrne a politické pozadie tohoto obdobia.

Falošné svedectvá a nesprávne vyňaté články z Husových spisov
Podstatnou a častou výčitkou býva obvinenie, že kostnickí sudcovia verili falošným svedectvám (nesprávne citácie Husových diel v žalobných článkoch, nepravdivé výpovede); koncil ich síce všetky nezaradil do konečného znenia rozsudku, ale za týchto okolností ovplyvnili atmosféru; niektorým koncil uveril a Husovi to sťažilo situáciu. Hus vo väčšine prípadov nemal možnosť preukázať opak týchto svedectiev. Netreba však zabúdať, že prevažujúcu časť žalôb podávali Husovi českí odporci a že dôverou v ich tvrdenia sudcovia koncilu dospeli ku svojmu rozhodnutiu. Niektoré z nápadnejších falošných svedectiev:
1. Artikuly Michala de Causis z konca r. 1414 (podané pápežovi Jánovi XXIII.) sú zjavne nepravdivé, keď obviňujú Husa, že učil a ľudu verejne kázal, že večera Pána má byť podávaná pod obojím spôsobom chleba a vína. Hus síce uznal správnosť toho, ale varoval pred predčasným uvádzaním tejto myšlienky do praxe, nikdy o tom nekázal ani neučil; svoj malý spis o kalichu vytvoril až v Kostnici a Čechy opustil ešte prv, ako sa všeobecne začal prevádzať nový spôsob prijímania eucharistie – Michal ho obvinil neprávom. Hus nie je pôvodcom eucharistie sub utraque specie.
2. Hus bol zatknutý okrem iného i pre nepravdivú povesť, že chcel utiecť z Kostnice; nepravdivé je aj obvinenie, že kráľovi oznámil svoj úmysel hájiť tri alebo štyri Wyclifove články. Záludné a jednoznačne lživé boli povesti o Husovom bohatstve. Výmyslom je aj to, že Hus ešte po odsúdení Wyclifa na koncile v Ríme roku 1413 učil a dišputoval o jeho učení, pretože v tom čase Hus na univerzite nemohol pôsobiť.
3. Hus nikdy nenapísal traktát, ktorý by obhajoval remanenciu. 4. Do latinčiny bola nesprávne preložená veta (údajne z Husovho listu na rozlúčku), podľa ktorej sa Hus vyjadril, že keby odprisahal, stalo by sa to len ústami a nie srdcom. V Husovom liste samozrejme nič podobné nestálo, ale pod dojmom z tejto lži napokon aj samotný kráľ prehlásil otcom koncilu, aby sa riadili právom, Husa dali upáliť a neverili mu, keby odvolal svoje presvedčenie. Procesy pred pražským arcibiskupom, rímskou kúriou a koncilom v Kostnici
Existujú pochybnosti, či všetky fázy procesu od rokov 1409 – 1410 až do záveru 6.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny. Praha, ZVON 1992, 333 s., KEJŘ, J.: Husův proces. Praha, Vyšehrad 2000, 240 s., NEUNER, J., ROSS, H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej magistéria.Trnava, Dobrá kniha 1995, 471 s., ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny III. Faximilné vydanie, 217 s.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.