referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Nedeľa, 26. septembra 2021
Čo sa stalo v deň mojich narodenín (11.12.1984)
Dátum pridania: 12.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: klasok1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 627
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Narodila som sa 11.12.1984 a v dejinách sa k tomuto dňu viaže viacero udalostí:

- v roku 1803 sa narodil Hector Berlioz (francúzsky romantický skladateľ);
- v roku 1843 sa narodil Robert Koch (nemecký lekár, zakladateľ modernej biológie, nosi-teľ Nobelovej ceny);
- v roku 1877 zomrel Július A. Demiány (spoluzakladateľ hasičského zboru v Kežmarku, prvej uhorskej mechanickej továrne na pradenie ľanu a konope, Kežmarskej banky);
- v roku 1910 sa v Banskej Bystrici-Senici narodil režisér scénarista Paľo Bielik, povestný filmový Jánošík, vytvoril množstvo postáv, sám režíroval mnohé slovenské filmy a patril aj k zakladateľom našej dokumentaristiky;
- v roku 1918 bola v Košiciach vyhlásená Slovenská ľudová republika;
- v roku 1941 Nemecká ríša vyhlásila vojnu Spojeným štátom americkým;
- v roku 1946 vznikol UNICEF. Z týchto uvedených udalostí ma najviac zaujal vznik UNICEF-u.
Anglický názov tejto organizácie je United Nations Children's Fund. UNICEF bol pôvodne vytvorený ako medzinárodný orgán na pomoc deťom postihnutým 2. svetovou vojnou. Ná-sledne sa orientoval na poskytovanie akútnej pomoci najmä deťom najzaostalejších krajín. Československo patrilo medzi zakladajúcich členov. Pôvodne bol Mimoriadny medzinárodný fond na pomoc deťom zriadený na 3 roky. V roku 1953 sa jeho názov zmenil a stal sa stálou agenciou OSN.
UNICEF je organizáciou s poloautonómnym štatútom, ktorá je podriadená Hospodár-skej a sociálnej rade OSN. Objem vlastných právomocí, vrátane finančnej samostatnosti je však rozsiahly. Na čele UNICEF stojí výkonný riaditeľ menovaný generálnym tajomníkom OSN. UNICEF riadi 41 členná Výkonná rada, ktorá zasadá každoročne v apríli v New Yorku, kde je i sídlo UNICEF. Výkonná rada, pozostáva z predstaviteľov nominovaných jednotlivý-mi vládami členských krajín OSN.
20. 11. 1959 prijalo Valné zhromaždenie OSN Deklaráciu práv dieťaťa (Declaration of the Rights of the Child), ktorá začína "ľudstvo je povinné poskytnúť dieťaťu to najlepšie, čo mu môže poskytnúť, Všetky deti bez akejkoľvek výnimky majú nárok na tieto práva bez roz-dielu alebo diskriminácie". Vo všeobecnosti by sa aktivity UNICEF-u mohli charakterizovať ako pomoc rozvojovým krajinám uhradiť niektoré z okamžitých potrieb mládeže. Mimoriadna pozornosť sa venuje deťom a mládeži v tých krajinách, ktoré sú obeťou agresora. Na 44. Val-nom zhromaždení OSN 20. 11.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.