Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Olympijské hry

Olympia, ktorá leží na západnej časti Peloponézu, je kolískou športu. Skôr než sa stala miestom súťaží, bola najväčšou panhelénskou svätyňou a neskôr významným kultovým miestom Grékov. Najvýznamnejšia sa stala vďaka olympijským hrám.
Pôvod hier siaha až do mýtických čias. Prvá olympiáda sa konala v roku 776 pred Kristom a je zároveň prvou datovanou udalosťou gréckych dejín. Olympijské hry mali veľký význam, pretože upevňovali národnú jednotu Grékov, ktorí boli rozdelení na množstvo kmeňov.
Hry sa konali každé 4 alebo 5 rokov v spojení s najdôležitejším sviatkom Olympie, čiže oslavami boha Dia. Tieto hry ešte pred ich konaním pripravili úradníci a kňazi. Desať mesiacov pred začiatkom hier zvolili desaťčlennú porotu, ktorá dozerala na tréning účastníkov pretekov. Všetci súťažiaci museli najprv dokázať, že sú slobodní grécki občania, a že nemajú na svedomí nijaký zločin a ani urážku boha. Slávnosti sa konali v čase splnu mesiaca koncom júna a začiatkom septembra. Trvali 5 dní, od 12-ého do 16-ého dňa mesiaca. V prvý deň slávnosti sa konali iba prípravné obrady. Od druhého až po štvrtý deň trvali hry. Na hrách sa mohli zúčastniť iba slobodní Gréci. vydaté ženy nesmeli súťažiť. Cudzinci a otroci mohli byť prítomní len ako diváci. Hry sa začínali sprievodom. Počet súťaží sa pohyboval od 13 do 15.
Začínali sa pri východe slnka, a to na krátke a dlhé trate. Postupne nasledovalo zápasenie, pästné boje, pankration – kombinácia zápasenia a pästného boja, päťboj, ktorý zahŕňal hod diskom, hod oštepom, beh, skok do diaľky a zápasenie. neskôr sa k týmto disciplínam pridali aj preteky konských záprahov a jazdecké preteky. Tieto súťaže sa konali na štadióne. Na konci každej súťaže sudca ovinul čelo víťazovi červenou vlnenou páskou. Až v posledný deň hier víťazi, zhromaždení pod Diovým chrámom, dostali olivové koruny. V 5. storočí pred Kristom sa na hrách zúčastňovali aj deti. Súťažili v troch disciplínach : v zápasení, v boxe a v behu na jednu dĺžku trate. Byť víťazom na olympijských hrách bola najväčšia pocta, akú mohol niekto dosiahnuť. Víťazi mali právo dať si postaviť v posvätnom háji v Olympii svoju sochu. Antické hry boli prerušené po viac ako tisícročnej existencii výnosom cisára Theodosia v roku 393 po Kristovi.
Prvé olympijské hry modernej doby boli otvorené v roku 1896 a konali sa symbolicky v Grécku, v Athénach. zúčastnilo sa na nich 13 krajín. O štyri roky neskôr prijal športovcov Paríž.

Organizátori sa tak rozhodli rešpektovať periodicitu antických Hier.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk