Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Smrť Napoleona I. objasnená...

V tomto referáte sa skrýva 50 rokov trpezlivej práce hľadania dôkazov, o ktorých by mohol hovoriť Dr. Ben Weider. Jeho meno nie je neznáme. Spolu s bratom Joeom založili v roku 1946 International Federation of Body Builders, ktorá patrí medzi najväčšie športové federácie sveta. A Weider je prezidentom tejto federácie. Navštívil aj Slovensko. Popri povinnostiach vyplývajúcich z propozícií súťaže si našiel čas aj na návštevu pamiatok z obdobia napoleonských vojen, ktorým sa nevyhla ani Bratislava. Pozrel si tiež bojisko na Moravskom Slavkove, kde sa 2. 12. 1805 odohrala najslávnejšia bitka v Napoleonských dejinách, ktorá stúpila do histórie ako „bitka troch cisárov“. Dr. Ben Weider je tiež zakladateľom a prezidentom Medzinárodnej Napoleonskej spoločnosti (INS) so sídlom v Montreale. Členmi tejto spoločnosti sú historici, bádatelia i záujemcovia o napoleonské obdobie, pričom členstvo spoločnosti je individuálne, ale aj kolektívne. Má svoje stanovy, aktivity, ktorých napĺňanie je cieľom členov INS. Spracovávajú poznatky o Napoleonskom období, dopĺňané o nové fakty, zistenia skutočnosti. Príkladom toho je aj objasnenie smrti cisára Napoleona I., ktorej rúško tajomstva odhalil na verejnosti sprostredkoval Dr. Ben Weider. Táto „bombastická“ správa, ako ju nazvali americké, kanadské denníky a časopisy sa objavila v roku 1995. Dr. Ben Weider vysvetlil, že expert v laboratórií FBI, objavil nevyvrátiteľný dôkaz, že Napoleon I. bol roku 1821 otrávený. Vyslovil tiež nádej, že táto správa a dôkaz by mali uzavrieť ironické polemiky v súvislosti so smrťou Napoleona I. Povedzme si v čom spočívala samotná analýza v chemických laboratóriách FBI. Tu musíme zájsť trošku hlbšie do histórie. Dr. Ben Weider je známy zberateľ napoleoník. V jeho obsiahlej zbierke sa nachádza niekoľko doslova kuriozít, medzi ktoré nesporne patrí čiapka Napoleona I., ktorú nosil počas neslávneho ruského ťaženia. Ale medzi najväčšie rarity patrí chumáč Napoleonových vlasov. Po smrti Napoleona I. na ostrove Sv. Heleny ich oholil jeho sluha Abram Noverazz, keď mala byť vyhotovená cisárova posmrtná maska. Po uvedení skutočností, že na základe analýzy vzorky vlasov bola zistená otrava arzénom, nastalo najmä v radoch francúzskych historikov mierne povedané – zdesenie. Je to iste pochopiteľné. Ťažko niesli skutočnosť popri traume zo sťatia kráľa Ľudovíta XVI., že Napoleon mal byť otrávený a že páchateľ tohto činu mal byť jeho blízky spoločník na ostrove Sv.

Heleny – Francúz! Zrazu sa objavil iný chumáč vlasov, vydávaný za pravý, ktorý ponúkol Dr. Jean Fichou z Rennes (Francúzko) v aukčnej sieni „Lesie Hidmann“ v Chicagu. Dokonca bola urobená i expertíza týchto vlasov, pri ktorej sa vlastne nič nedokázalo!!! Iba – neprítomnosť arzénu, čo bolo – či mal byť jasný dôkaz, že Napoleon nebol otrávený, ale zomrel na rakovinu žalúdka. Chumáč vlasov bol umiestnený do rámčeka pod sklo a uložený v zbierke Dr.Weidera v Montreale. Analýza chemických laboratórií FBI svedčí iba o jednom – človek, ktorému patrili vlasy podrobené expertíze, bol zavraždený. Išlo o otravu arzénom. Týmto výrokom padli najzávažnejšie teórie o príčinách smrti v dôsledku choroby. Napoleon I. internovaný na ostrove Sv. Heleny zomrel vo veku51 rokov. Zomrel na ostrove v bolestiach a utrpení. Vieme že ku koncu jeho vlády bolo na neho spáchaných atentátov. Čiže snahy o odstránenie Napoleona I. sa prejavili už počas obdobia jeho vlády. Pravidelne museli hlásiť každý deň všetko čo sa v blízkosti Napoleona udialo, čo povedal a čo robil. Tieto hlásenia preberal guvernér ostrova Sv. Heleny. Kamufláž s Napoleonovou chorobou žalúdka sa prijímala dlhší čas ako vysvetlenie jeho smrti. Ale človek, zomierajúci na rakovinu žalúdka, vyzerá predsa celkom inak ako Napoleon v čase svojej smrti. Nebol vychudnutý v dôsledku problematického prijímania potravy, Napoleon zomrel obézny. Pre otravu arzénom hovorí i ďalší fakt.. Otrava arzénom spomaľuje rozklad mŕtveho tela ale našli Napoleonove telo neporušené. Aj túto skutočnosť môžeme zaradiť medzi dôkazový materiál. 1. júna 2001 bola tlačová konferencia v Paríži. Tu boli prezentované dôkazy o vražde Napoleona I. Vyriešili sa kontroverzné názory okolo príčiny Napoleonovej smrti. Vedeckí experti dokázali, že cisár nezomrel na rakovinu žalúdka, ale bol otrávený arzénom. Dr. Weider dosiahol svoj cieľ a vyniesol jednoznačný verdikt: „Francúzky cisár Napoleon I. bol zavraždený!“.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk