Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História Devína

Hrad Devín patrí hlavnému mestu, čiže Bratislave. Územie hlavného mesta bolo osídlené už v roku 4000 pred n. l. Neskôr tu Kelti razili strieborné mince a Rimania tu mali vojenské opevnenia a tábory. Nájdené pamiatky Slovanov sú z čias Veľkomoravskej ríše a nachádzajú sa v historickom jadre mesta a na sútoku Dunaja s Moravou. Mestská pamiatková rezervácia má rozlohu 46,5 ha, tvorí ju historické jadro, hradný areál a Podhradie. V historickom jadre je 359 pamiatkových chránených objektov. Medzi ne patrí aj zrúcanina Devínskeho hradu. Je na bradle nad sútokom Moravy a Dunaja. Na bradle bola aj rímska pevnosť. Podľa nájdeného písomného dokladu existoval hrad už v roku 864. Strategický význam mal do konca tureckých vojen, do konca 17. storočia. Roku 1809 ho zničili vojská cisára Napoleona. Devínsky hrad je symbolom slovanskej i československej vzájomnosti. V súčasnosti sa na hrade uskutočňuje archeologický prieskum a čiastočná rekonštrukcia hradných zrúcanín. Do historického jadra patrí ešte veľa historických pamiatok.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk