Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fašizmus

Fašizmus je ideologické a politické hnutie,ktoré odmieta demokratickú formu vlády a osobnú slobodu občana.Vyžaduje od neho poslušnosť v mene záujmov národa.
Fašistická ideológia si získala podporu po 1.svetovej vojne(1914-1918),keď v 20.rokoch v Taliansku nastúpila prvá fašistická vláda.Termín ,,fašizmus" pochádza z latinského slova FASCES,zväzok prútov zo sekerov,ktorý bol symbolom moci v starovekom Ríme.Fašizmus sa opiera o myšlienku,že národ môže dosahovať úspechy iba pomocou disciplíny,bezohľadných činov a rozhodnej vôle.Fašisti veria,že v mene zvoleného cieľa sú všetky prostriedky na jeho dosiahnutie ospravedlniteľné.Školy,náboženstvo,noviny,umenie,veda majú slúžiť iba národu.Úlohou armády a tajnej polície je podporovať fašistickú vládu.Fašisti sú často presvedčení o tom,že ich rasa alebo národ majú mať nadradené postavenie.

Vo väčšine krajín sa fašisti chopili moci po národnej pohrome, hospodárskom bankrote alebo vojenskej porážke. Keď v Nemecku národný socialisti (nacisti) a v Taliansku fašisti prevzali moc, nastolili diktatúry, kde jedinec neznamenal nič a ľudské práva prestali platiť.
Stranícky vodca fašistov Benito Mussolini sa v roku 1922 stal ministerským predsedom Talianska. Onedlho zmenil volebné právo, pozbavil parlament moci a začal krajine vládnuť ako diktátor. Keď sa v roku 1933 stal národný socialista Adolf Hitler nemeckým ríšskym kancelárom správal sa podobne. Narýchlo schválený Zákon o splnomocnení mu poskytol neohraničenú moc. Mussolini a Hitler mali podobné ciele. Obaja požadovali pre svoju strany samostatnú vládu a úplnú kontrolu hospodárstva. Obaja zamýšľali dobývaním zväčšiť rozlohu krajiny.

Napriek zhode svojich ciest sa taliansky fašizmus a nemecký nacizmus výrazne odlišovali.
Nemecký nacizmus bol mocnejší a vo všetkom extrémnejší, napríklad v prenasledovaní Židov. Národným socialistom veľmi záležalo na výchove detí a mládeže. Mládežnícka organizácia nacistov sa nazývala Hitlerjugend (Hitlerova mládež).
Benito Mussolini vyzýval svojich krajanov, aby napodobnili činy starovekých Rimanov, usiloval sa obnoviť bývalú slávu tým, že dotiahne priemyselne zaostalé Taliansko do 20. storočia.
I dnes sú vlády,ktoré sa prikláňajú k fašistickým ideám,ale žiadna z nich oficiálne nepripúšťa fašizmus pre jeho spojitosť s režimami Hitlera a Mussoliniho.Malé extrémistické politické strany v mnohých krajinách otvorene podporujú rasizmus a fašizmus,ale získavajú málo hlasov vo voľbách.

Juan Perón s manželkou Evitou vládli v Argentíne v 30. a 40. rokoch tohto storočia.

Generál Francisco Franco vládol v Španielsku v r. 1939-1975

Antonio Salazar bol portugalský diktátor od r.1932 do r. 1968

Oswald Mosley bol v 30. rokoch vodca Britského zväzu fašistov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk