referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Vypracované maturitné otázky z dejepisu
Dátum pridania: 08.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Danula
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 20 123
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 84.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 140m 20s
Pomalé čítanie: 210m 30s
 
Váhom, Veľký Šariš, Tibava
- mezolit 8200 – 5/6tis pnl.
- výšinné sídliská
- rozširovanie zbraní a nástrojov
- neolit 5/6tis – 3200pnl
- nálezy takmer zo všetkých oblastí Slovenska okrem horských
- nálezy osád a domov( kolové domy, dlhé až desiatky metrov, zdobené steny), kultúry s lineárnou keramikou
- hospodárske domy pre zvieratá a potraviny
- v závere neolitu: bukovohorská, želiezovská, lendelská, polgárska kultúra

- prevládal matriarchát
- pochovávanie v skrčenej polohe
- eneolit 3200 – 1900pnl
- zdokonalenie poľnohospodárstva – drevené radlo ťahané dobytkom
- nastupuje do popredia muž – ochranca
- lendelská kultúra (Nitra), polgárska kultúra (Tisa Polgár)
- bádenská kultúra – východ územia
- kultúra so zvoncovými pohármi, okrajovo zasiahla naše územie
- žiarové pochovávanie, aj pod mohylami
- zárodky mal už aj výmenný obchod

Doba bronzová 1900 – 1500pnl
- staršia doba bronzová
- prenikanie civilizácie, kultúry zo Stredomoria, Prikaukazska a dnešného Turecka
- poľnohospodárstvo sa veľmi nemení
- bronz sa používal na výrobu zbraní – dochádzalo k vojenským stretnutiam, vyčleňujú sa aj skupiny bojovníkov
- sídliská sú opevnené a na vyvýšených miestach
- prevažuje žiarové pochovávanie
- unetická kultúra: z územia dnešnej Moravy a Rakúska
- maďarovská kultúra: dnešná Santovka, JZ Slovensko
- hurbanovský typ: Ponitrie
- otomanská kultúra: na východe územia
- nález železnej dýky v Gánovciach: asi 1500pnl vyrobená

- je to najstarší doklad o výskyte železa v Európe
- stredná doba bronzová 1500 – 1200pnl
- mohylové kultúry: karpatská – vývin z maďarovskej kultúry
- kyjatická, pilinská kultúra
- skoro úplne vymizlo používanie kameňa
- mladšia doba bronzová 1200 – 750pnl
- časté boje – nárast pozostatkov zbraní
- lužická kultúra, podolská, velatická
- prevažuje chov zvierat(ovce, kone), poľnohospodárstvo je rozvinutejšie
- znalosť kolesa, tkali textílie, remeslá sa zdokonaľujú
- sociálne sa diferencuje spoločnosť
- dostávajú sa sem Kelti

Doba železná 750pnl – 0
- prichádzajú sem Kelti
- keramika na hrnčiarskom kruhu

Doba Rímska 0 – 450nl
- bolo u nás Vaniovo kráľovstvo – chýbala mu suverenita, nemohlo byť štátom
- opevnená hranica Limes Romanus: veľký tábor = kastrum, malý tábor = kastel, strážna veža = burgus
- veľké tábory: Viedeň, Petronelum, Brigetio, Akvinkum, Alnuntrum
- odohrávali sa na území markomanské vojny – na Trenčianskej skale nápis (178 – 179)
- pôsobenie Marca Aurelia : Hovory k sebe samému
- do strednej Európy sa dostávajú nové kmene – Húni to spôsobili
- poli porazení na Katalánskych poliach
- v 5. storočí sa usídľujú aj Slovania, sú poľnohos. Založení, základnou jednotkou je rodina
- sťahovanie končí v 6. storočí

2. Staroorientálne štáty
- vznikajú pri riekach: Mezopotámia – Eufrat, Tigris, India - Indus, Ganga, Čína – Jang c`tiang
- rozvíja sa zavlažovacie poľnohospodárstvo, je teplé podnebie, dokonalé železné nástroje
- typický je centralizmus
- panovník je uctievaný ako boh, patrila mu celá pôda, bol najvyšším zákonodarcom
- jeho oporou bol kňažstvo
- charakteristický je polyteizmus
- vznik písma – 4 druhy, Sumerské, hieroglyfické – Egypt, Čínske, Chetitsko - Egejské
- otrokárstvo – otrokmi sú hlavne vojnoví zajatci, stavajú stavby = patriarchálne otrokárstvo, nepoznali ešte dlžnícke otrokárstvo
- zakladanie miest ako centier obchodu a vlády
- spoločnosť je hierarchicky rozdelená – panovník, otrokári, otroci
- spoločenská deľba práce, je vyvinuté písmo a jazyk, ktorý je typický pre danú kultúru

porovnanie:
- v klasických orientálnych štátoch sú otroci viac podceňovaní = dlžnícke otrokárstvo
- sú to malé štáty ovládané rodovou aristokraciou
- je tu aj skupina slobodných ľudí
- v staroorientálnych štátoch sú všetci poddanými panovníka a všetko vlastní panovník
- v klasických existuje aj súkromné vlastníctvo pôdy u slobodných ľudí

Mezopotámia
- na juhu v Sumeri začína prvé osídľovanie
- sumerské mestské štáty: Uruk, Ur, Kiš...
- 4 časti ríše: Asýria, Akkad, Sumer, Babylon
- vzniká prvá centralizovaná ríša – Akkadská – založil ju Sargon I.
- vytvoril hlavné mesto Akkad
- ovládol aj Sumer – podnikal výpravy k stredozemnému moru
- po 2. storočiach prichádzajú kmene z oblasti Iránu a zničili vyspelú Akkadskú ríšu
- potom sa až v 18. stor. pnl. vzniká Babylonská ríša – 1900pnl
- Chamurapi – vytvoril silnú centralizovanú ríšu + zákonník: rozvrstvil obyvateľstva, je už aj privilegovaná vrstva, potom remeselníci, roľníci a otroci

- v najvyššej vrstve je zásada oko za oko, zub za zub
- zákonník bol zachovaný na stéle, od 20. storočia je v Louvri
- pripojil, anektoval k územiu Asýriu a Mari
- v nižšej vrstve bola za trest pokuta
- hlavné mesto bolo Babylon, uzákonil akkadčinu
- boh Marduk bol jediným uznávaným bohom
- je orientálna despocia – panovník určuje všetky pravidlá a je nedotknuteľnou osobou
- zánik Babylonskej ríše spôsobili Chetiti na začiatku 16. storočia pnl.
- Chetitská ríša vznikla v 17. storočí pnl. (Malá Ázia)
- v 13. storočí pnl významný boj, pre Chetitov ťažké obdobie na prelome 13. a 12.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Lexikón Slovenských dejín, Lexikón svetových dejín...
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.