Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kysucké Nové Mesto v rokoch 1848 - 1849

Mladá štúrovská generácia položila ideové a politické základy moderného slovenského národa. Vypracovala národný program, ktorý prezentovala
v revolučných rokoch 1848/1849.
Popri zrušení poddanstva a zabezpečení občianskych práv žiadala pre Slovákov národný parlament, etnické vyčlenenie a používanie národného jazyka.Tieto požiadavky nenašli pochopeni u vodcu Maďarskej revolúcie Lajoša Kossutha.Slováci za svoje požiadavky chopili zbrane a prvýkrát bojovali za národnú zástavu / biela-modrá-červená / so symbolom dvojkríža.
Revolučné roky 1848/1849 sa dotkli aj Kysuckého Nového Mesta.

V oktobri 1848 cez Jablunkovský priesmyk prešlo na Slovensko vyše 5000 cisárskych vojakov.Velil im generál Šimunčič.Už na druhý den, ešte pred svitaním tiahli cez Kysucké Nové Mesto do Žiliny.Bolo to 23. oktobra 1848.
Zo Žiliny postupovali na juh popri Váhu.4. decembra opat cisársky vojaci vtrhli cez Jablunkovský priesmyk na Kysuce.7. decembra 1848 odišli vojská z Čadce a usadili sa v Kysuckom Novom Meste.Tu sa ustanovuje „dočasná spravujúca rada“ pre mesto a okolie.Hurban a Štúr vyzývajú občanov aby sa k vojskám pridali.po 5 dnoch sa vojská s dobrovolníkmi pohli smerom do Žiliny.
Při Budatíne došlo k bitke medzi vojskami v ktorej zvítazili cisársky vojaci.Dobrovolníci prešli do Budatína cez Duben a tak napadli nepriatela od chrbta.Cisárske vojsko svoje vítazstvo nevyužíva a ustupuje cez Kysuce a Jablunkov na Moravu.Tak uvolnilo cestu Madarom, ktorí vstúpili do Kysuckého Nového Mesta.Na ich čele bol Ján Balogh, ktorý dal popravit 7 zajatých Slovákov.

Tým sa však povstanie a boj za národnú jednotu neskončil.V Sliezsku sa formovali ešte silnejšie cisárske vojská, ktoré sa chystali na novú výpravu na Slovensko.Na Silvestra 1848 vyše 1800 vojakov prešlo Jablunkovom a ešte v ten istý den nocovali v Čadci.1. januára 1849 prešli do Kysuckého Noveho Mesta.Druhá čast vojsk sa dostala do Kysuckého Nového Mesta cez Turzovku, Dlhú a Neslušu.Tak sa spojila s prvým prúdom.

2. januára 1849 čast vojakov smerovala do Žiliny cez Vadičovskú dolinu, aby Madarov dostala od Chrbta, kde už s nimi bojovala ostatná čast vojakov.Cisárske vojská zvítazili a smerujú na východné Slovensko.Madari unikajú cez Martin do Rajca..Madari sa neuspokojujú s porážkou a opat sa stavajú cisárskym vojskám.Pri strete 1. mája 1849 nedaleko Varína cisárske vojská prehrávajú a vracajú sa cez Kysuce do Jablunkova.Madari ustupujíce vojská prenasledujú až do Radole a potom sa vracajú do Turca.Na úkor velkého hladu a biedy prichádza do mesta jeho exelencia Imrich Paluday, ktorý daroval mestu 20 tisíc zlatých a sirotám 118 zlatých.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk