Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejiny Francúzska do konca storočnej vojny

Verdunskou zmluvou sa dostala západ. časť ríše Karolovi Holému – Francúzko.
- presadenie šľachty – vymohli si dedičnosť lén (877) => oslabenie centrálnej moci panovníka.
- boje s Normanmi: 911 – Karol III. Podpísal s nimi zmluvu, v ktorej získali sev. pobrežie Francúzska ako léno (odtiaľ náz. Normandia).
- 987 – parížsky gróf Hugo Kapet zvolený za kráľa. Nastupuje dynastia Kapetovcov.
- Ľudovít IX. Svätý (1226 – 1270) – upevňovanie kráľovskej moci. Filip IV. Pekný – uplatňovanie kráľovskej suverenity ho priviedlo ku konfliktu s cirkvou. Zvíťazil Filip, dôsledkom bolo Avignonské zajatie pápežov.
- Pápež Bonifác III. Vydal bulu Unam Sanctam = králi majú moc len z pápežovej milosti. S tým Filip nesúhlasil, tvrdil, že kráľovská moc pochádza priamo od Boha. Po smrti Bonifáca si Filip IV. vymohol zvolenie Klementa V. Ten premiestnil sídlo pápeža z Ríma do Avignonu. Avignonské zajatie trvalo 70 rokov.

- Francúzsko-anglické vzťahy: 1066 Viliam Dobyvateľ (vojvoda z Normandie) dobyl Anglicko, stal sa tam kráľom. 1328 – Karolom IV. vymrela kapetovská dynastia v priamej línii. O trón sa podľa príbuzenstva uchádzal anglický kráľ Eduard III. Franc. šľachta ho však nechcela, na trón sa dostal Filip VI. z rodu Valois (vedľajšia vetva Kapetovcov). Filip sa snažil podmaniť anglické Flandry. To viedlo k rozpútaniu storočnej vojny (1337 – 1453)
-1346 – Angličania zvíťazili v bitke pri Crécy
-1356 – Porážka Francúzov pri Poitiers
-do konca 14. stor. obrat, Francúzi získali späť väčšinu území. Tento stav potvrdený mierom z roku 1374 (Angličanom zostal len úzky pás pri prielive La Manche).
-1414 – začína posledná fáza vojny
-1415 – Francúzi porazení pri Azincourte
Anglický kráľ Henrich V. využil zmätky vo Franc. a chcel získať trón pre syna Henricha VI. Nárok na trón si však robil syn predchádzajúceho franc. kráľa Karol VII. -1429 – na čelo ľudového povstania Jana z Arcu. Mala doviesť Karola VII. na korunováciu do Remeša. Podarilo sa jej oslobodiť Angličanmi obliehaný Orleáns (odtiaľ Panna Orleánska). 1430 – zajali ju Burgunďania. Inkvizičný súd ju odsúdil na smrť upálením. 30. mája 1431 popravená. Chceli dokázať, že nebola spojená s Bohom ale s diablom. -1453 – víťazná bitka pri Castillone (Francúzi). (Anglicku zostalo mesto Calais)
- Po vojne Francúzsko silnou krajinou.

- Ľudovít XI. Posilňoval panovnícku moc, oslaboval feudálov. Kráľ vládol za pomoci kráľovskej rady.

Krajina zjednotená, základ centralizovanej krajiny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk