referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Americká revolúcia - vznik USA
Dátum pridania: 05.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matrix
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 486
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 

NA CESTE K SAMOSTATNOSTI - "BOSTONSKÉ PITIE ČAJU" A PRVÝ KONTINENTÁLNY KONGRES

Nespokojní osadníci svoj odpor voči anglickej politike vyjadrovali rôzne. Najznámejšia je manifestačná akcia "bostonský čajový večierok" alebo "bostonské pitie čaju". 16. decembra 1773 prenikli nespokojenci na britskú obchodnú loď kotviacu v Bostone a celý jej náklad čaju vyhádzali do mora.
Nespokojní osadníci sa začali tajne organizovať. Vznikali tzv. Synovia slobody a Dcéry slobody. Ich členovia korešpondovali medzi sebou a koordinovali prejavy nespokojnosti obyvateľstva. Predovšetkým začali sytematicky bojkotovať britský tovar. Bojkot postupne silnel a nakoniec mal priaznivý vplyv aj na rozvoj domácej výroby - odstraňovali totiž konkurenciu. Clá na dovoz viacerých tovarov anglická vláda nakoniec odvolala. Ponechala len clo za sprostredkovanie dovozu čaju. Napäté vzťahy sa však už nepodarilo urovnať. Dokonca aj koloniálna správa prestala byť oporou Londýna. Stala sa hovorcom nespokojných osadníkov.
Britská vláda v napätej situácii po incidente v Bostondela účinne konať. Zvolila nešťastnú cestu reštriktívnych opatrení: uzavrela bostonský prístav, sporné územie za Alleghanami pripojila ku kanadskému Quebecu a definitívne zrušila samoprávu najdôležitejšej osady - Massachusetts.
Americký osadníci nato odpovedali zmierlivo i rozporuplne zároveň. Zástupcovia všetkých osád sa 5. septembra 1774 zišli na spoločnej porade vo Filadelfii (prvý kontinentálny kongres). Z nej adresovali kráľovi a anglickému i americkému ľudu zmierlivú výzvu. Zároveň však vyzvali osadníkov, aby na obranu svojich záujmov vytvárali ozbrojenú domobranu. Oddiely domobrancov skutočne začali vznikať veľmi rýchlo. Stupňovanie vojenských príprav na jednej i druhej strane nevyhnutne privolalo ozbrojený konflikt.
Keď kolonisti napriek zákazu prenikli pri získavaní pôdy za Alleghany, dochadzalo medzi nimi a anglickými posádkami k menším i väčším zrážkam. Početné ozbrojené konflikty prepukali v urazenom Massachusetts a v Severnej Karolíne. V apríli 1775 prenikli anglickí vojaci hlboko do vnútrozemia, aby zlikvidovali tajné sklady zbraní osadníkov. V ozbrojených stretnutiach s farmárskymi oddielmi pri mestečkách Lexington a Concorde však utrpeli ťažké porážky. Asi 4000 domobrancov nakoniec obľúčilo Boston a v marci 1776 ho britská armáda musela potupne opustiť. V následujúcich rokoch domobrana a britské vojsko bojovali proti sebe so striedavými úspechmi. Až do roku 1783 Británia definitívne uznala svoju porážku.

VYHLÁSENIE NEZÁVISLOSTI

Ešte dôležitejší než ozbrojený boj bol politický zápas. Konflikty osadníkov sa začali ako zápas za práva Angličanov v anglických osadách Ameriky. Cesta ku kompromisnému riešeniu sa definitívne zahatala, keď Juraj III., v decembri 1775 zamietol akékoľvek rokovanie s rebelmi. Na kráľovo stanovisko rovnako rozhodne zareagoval druhý kontinentálny kongres, ktorý práve vtedy zasadal vo Filadelfii. Všetci delegáti - radikáli aj umiernení - sa zhodli: ak panovník upiera svojim poddaným ich prirodzené slobody, je ich právom i morálnou povinnosťou tieto slobody obhajovať, aj keby mali spôsobiť úplný rozkol. Znamenalo to teda bojovať za úplnú nezávislosť. 4. Júla 1776 filadelfský kongres schválil vyhlásenie nezávislosti amerických štátov, ktoré zdôvodnilo, prečo sa kolónie rozhodli odtrhnúť od Británie.

REVOLÚCIA NASTUPUJE

Vyhlásenie nezávislosti znamenalo, že hašterenie o colných otázkach, o zdaňovaní či hospodárskej politike sa definitívne zmenilo na boj za práva človeka - jednotlivca. Začal sa systematický zápas za vytvorenie takého usporiadania spoločnosti, ktoré bude lepšie zodpovedať záujmom všetkých členov.
V živote amerického spoločenstva sa začali uskutočňovať hlboké premeny. Vytváral sa štát iného typu než dovtedajšie feudálne monarchie. Preto udalosti spojené s jeho vznikom plným právom nazývame americkou revolúciou.

OSVIETENSKÉ A KRESŤANSKÉ ZÁSADY REVOLÚCIE

Vyhlásenie nezávislosti vypracoval právnik a politik z Virgínie Thomas Jefferson. Ako prvé v ňom rozvíjal myšlienky, ktoré anglických kolonistov - náboženských puritánov - kedysi viedli za oceán a na ktoré v priebehu poldruhastoročného osídľovania prisahali. Myšlienky vychádzali z presvedčenia, že akýkoľvek spravodlivý štát treba usporiadať tak, aby sa v ňom účinne zachovávali tzv. samozrejmé pravdy. Podľa puritánov tieto pravdy boli zároveň kresťanskými Božími zákonmi. Vyhlásenie nezávislosti, malo aj druhý zdroj - učenie francúzskych osvietencov.
"Samozrejmými pravdami (a súčasne Božími zákonmi) boli princípy: všetci ľudia sú podľa svojej prirodzenosti slobodní a rovní. (Teda: svetská moc pochádza z ľudu).
Tak ako sú ľudia rovní pred Bohom, tak musia byť rovní aj pred svetským zákonom, usúdili americký zákonodarcovia, čiže nesmú existovať nijaké zákony pre nejaké privilegované vrstvy. Táto rovnosť (a naplnenie Božej vôle) sa najlepšie uskutoční v demokratickom usporiadaní svetskej spoločnosti, t.j. v usporiadaní, kde ľudia najskôr musia dať súhlas tým, ktorí ich chcú riadiť, teda v demokratickej republike.
Americký tvorcovia nového spoločenského systému (ktorý sa tak odlišoval napr. od feudálneho) boli však aj bystrí pozorovatelia reality. V ich článkoch sa opätovne objavuje konštatovanie, že ľudia sú si síce rovní biologickou podstatou, ale zároveň sa výrazne odlišujú psychickým vybavením pre život a ďalšími atribútmi. Takéto ľudské odlišnosti nechceli násilne meniť v mene nejakej utópie. Naopak, chceli dať ľuďom právo, aby svoje prirodzené rozdiely mohli slobodne nakladať so svojím majetkom - voľne, bez obmedzení podnikať a bohatnúť.
V americkej revolúcii sa teda stretli dva princípy: rovnosť politických práv a uznanie rozdielnosti ľudských bytostí.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.