referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Trianon
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stiby
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 31.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 52m 30s
Pomalé čítanie: 78m 45s
 
Napísaná štúdia o Trianonskej mierovej zmluve, o jej genéze,dôsledkoch a postojoch maďarskej spoločnosti od roku 1920 do súčasnosti pochádza zpera slovenského historika Ladislava Deáka, vedeckého pracovníka Historického ústavuSlovenskej akadémie vied. Vychádza pri príležitosti 75. výročia Trianonu, v čase,keď maďarská verejnosť venovala tomuto výročiu veľkú pozornosť a na rozličnejúrovni sa osvetľovali mnohé problémy súvisiace s povojnovými mierovými zmluvami.
Práca je vlastne pohľadom z inej strany a usiluje sa vysvetliťmnohé žávažné otázky, ktoré zamestnávajú maďarskú spoločnost už plných 75rokov a v mnohom ohľade sa pohybujú v začarovanom kruhu. Podnet na napísanie statedala súčasná interpretácia Trianonskej mierovej zmluvy v Maďarsku, ktorá tým, žeotvára už historicky uzavretý problém, oživuje "traumu" a emócie spred 75rokov a opäť dvíha vlnu nacionalizmu, kladie do cesty formovania vzťahov vstredoeurópskom regióne staré bremeno minulosti a sťažuje začlenenie týchtoštátov do európskych politických štruktúr. Na nezhodách a záťaži minulosti sanedá budovať nová, mierová a integrujúca stredná Európa. Jatrenie problémovminulosti nevedie k zbližovaniu, ale k odcudzeniu a vyvolávaniu atmosféry nedôvery.

Bratislava október 1995

TRIANON ILÚZIE A SKUTOČNOSŤ

V októbri 1918 rakúsko-uhorská monarchia prežívala svojuagóniu. Pokus cisára Karola IV. o federalizáciu monarchie minul cieľ. Prišielpríliš neskoro a navyše ho uhorská vláda odmietla. Krátko nato sa vo vyhlásení T.W. Wilsona konštatovalo, že poskytnutie autonómie sa už prekonalo a nech samyutláčané národy rozhodnú o svojej budúcnosti. Odpoveď ministra zahraničných vecíGy. Andrássyho Wilsonovi o kapitulácii utláčané národy a národnosti interpretovaliako definitívny rozklad Rakúsko-Uhorska. Tým vznikli podmienky na uplatneniesebaurčovacieho práva. Koncom októbra 1918 utláčané národy a národnosti nechcelizostať v monarchii a dobrovoľne ju opustili. Rad radom sa zjednocovali so svojimisúkmeňovcami alebo vyhlásili samostatné štáty. Tak na troskách Rakúsko-Uhorskavznikli nové štáty: Rakúsko, Maďarsko (je rozdiel medzi pojmami Maďarsko a Uhorsko:v prvom prípade ide o maďarské etnické územie a štát maďarského národa, v druhomo pomenovanie mnohonárodnostného štátneho útvaru do roku 1918, kde Maďari žilispolu s inými národmi a národnosťami; maďarský jazyk tieto pojmy nerozlišuje a podnázvom Magyarország sa chápe tak Uhorsko, ako aj Maďarsko po roku 1918),ČeskoSlovensko, sčasti Juhoslávia, Rumunsko a Poľsko.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.