Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vazal

VAZAL - človek, ktorý v minulosti dostal od panovníka pôdu, bol mu zaviazaný. Bol to člověk, zaviazaný panovníkovi. Vazali neboli iba chudoný ľudia ale aj bohatý mešťania, Tí dostali od panovníka pôdu alebo funkciu, za ktorú mu boli zaviazaný.

Za Karola Veľkého sa vo veľkej miere začal uplatňovať lénny systém, vzťah medzi lénnym pánom a vazalom. Tento systém spočíval v prepožičaní léna, spravidla určitého množstva pôdy, vazalovi, ktorý bol za to povinný svojmu pánovi službou - obyčajne predstavovala vojenskú povinnosť alebo záväzky materiálneho charakteru. Bol to základ ekonomiky.

No vazal nemusel byť len člověk, ktorý dostal pôdu. Karolovská dynastia v tom pokračovala takto: nedávala len pozemky, ale aj štátne funkcie: výber cla, právo lovu, úrady grófov, markízov, a to najma za službu v jazde. Obdarovaný sa stával vazalom, t.j. jeho vzťah ku kráľovi bol vyňatý z noriem verejného práva a vazal bol viazaný vernosťou a určenými službami priamo na kráľa. Naopak, kráľ mal záväzok chrániť ho a zabezpečovať mu spravodlivosť, oslobodzoval jeho pozemky (feudál) od verejných daní.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk