Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Egypt: neznáme pojmy

ABYDOS - popredné mesto počas celej histórie bolo povestné kultom boha Usirea. Podľa legendy sa práve tu našla odseknutá hlava boha. Každý rok sa tu usporadúvali veľkolepé sláv- nosti,na ktorých sa napodob ňovali dobrodružstvá a neš- ťastia boha Usirea.

ABU SIMBEL - pevnosť v Dolnej Núbii, preslávila sa najmä tým, že tu Ramesse II.dal vytesať do strmej vápencovej hory na brehu Nílu dva chrámy, jeden bohu Amonovi-Ré a ramessovskej dynastii, druhý bohyni Hathor a vlastnej manželke Nefertiti.

ALEXANDRIA - vznikla v roku 332 pred n. l. Založil ju Alexander Veľký. Mesto zohralo poprednú úlohu v poslednom období starého Egypta.

AMARNA - mesto založené asi roku 1362 pred n.l. Amenhotepom IV. (Achnaton) na počesť jediného boha Atona, bolo čiastočne zničené. Krátko po faraónovej smrti zostali z neho len zrúcaniny. Achetatonské umenie je v celej egyptskej histórii jedinečné.

DENDARA -  v meste je prepychový chrám bohyne Hathor, našlo sa tu veľa mumifikovaných zvierat.

ELEPHANTINE - mesto boha- barana Chnuma, ostrovné mesto, nachádzajúce sa neďaleko svätej priepasti, z ktorej podľa Staroegypťanov vyviera Níl

GÍZA - veľká Chufewova pyramída robí z tohto mesta symbol Egypta. V blízkosti sú pyramídy kráľov Raachefa a Menkaurea a kráľovien, nachádza sa tu množstvo iných menších hrobiek.

HELIOPOLIS - z tohto kedysi popredného mesta sa zachovali iba zrúcaniny, mytológia mesta silno ovplyvnila celí Egypt.

HERMOPOLIS - svätyňa boha Thovta, našli sa tu dlhé podzemné galérie s múmiami ibisov a paviánov.

KARNAK-  severne od Vesetu vybudovali faraóni za stáročia najgigantickejšie zoskupenie chrámov v celom Egypte, hoci tu bol boh Amon najdôležitejším bohom, existovali tu aj božstvá Mut a Montu,v zrúcaninách chrámov týchto bohov sa našli aj menšie svätyne iných božstiev a niekoľkých faraónov.

KOPTOS - boli tu objavené tri skupiny chrámov zasvätených božstvám Eset a Hor.

LUXOR - v meste sa týči veľmi slávny chrám boha Amona, počas slávností bohyne Apety karnacký boh Amon každoročne navštevoval luxorského Amona.

MEMPHIS - kráľovské sídlo, najhustejšie obývané mesto v starom Egypte, bolo zasvätené bohu Ptahovi. Na území 30 km sa tu sústreďujú najslávnejšie pyramídy.

PIBASTE - v oblasti Bastet bol objavený cintorín mačiek zasvätených tejto bohyni.

PUTO - mesto sa často vyskytuje v egyptských mýtoch, vlasť bohyne-kobry Vedžo. V susedstve sa nachádza Šemnis, rodisko boha Hora

RAŠÍD - v tomto prístave, v ústí delty bol v r. 1799 objavený kameň, ktorý pomohol Champollionovi rozlúštiť hieroglyfy.

SAQQARA - priestranný, 7 km dlhý cintorín, sú v ňom pozostatky faraónov, množstva vysokých úradníkov a význačných ľudí, je tu celkom 15 veľkých pyramíd.

TANIS - kolíska 21. dynastie. Našli sa tam sochy a sfingy. V rožnom priestore chrámu Amona-Ré sa našli pozostatky kráľa, ktoré sa podobne ako pozostatky Tutanchamona zachovali neporušené.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk