Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ríša Svätoplukova

Svätopluk sídlil v Nitre.Napriek tomu že bol synovcom kniežaťa Rastislava,vznikli medzi nimi nezhody.Rozpory medzi Svätoplukom a Rastislavom využívali panovnici Východofranského kráľovstva,ktorý chceli Veľkú Moravu celkom ovládnuť.Roku 870 vydal Rastislav príkaz,aby Svätopluka na pripravovanej hostine zavraždili.Ktosi ho však varoval a on z hostiny ušiel.Ked´ ho Rastislav prenasledoval,sám sa chytil do pasce.Svätopluk ho zajal a odovzdal franskému kráľovi.Rastislava odsúdili na smrť.Neskôr mu udelili milosť,ale oslepili ho-pripravili o svätlo očí.Vzápätí sa dostal do franského zajatia aj sám Svätopluk.

Aj on bol podozrivý,že sa chce zbavit závislostí od Východofranského kráľovstva.Frankovia obsadili slovanské hradiská,no domáce obyvateľstvo sa vzbúrilo a vyhnalo ich z krajiny.Frankovia sa preto pripravovali poraziľť ich s veľkým a silným vojskom.Kedže sa Svätoplukova vina nedokázala a navyše sľúbil,že vzbúrencov porazí,oslobodili ho a postavili na čelo vojska.Ked však prišli vojská pod hradby niekdajšieho Rastislavovho hradu,Svätopluk predstieral,že zo Slovanmi rokuje,aby sa poddali.No namiesto toho so slovanským vojskom napadol nič netušiacich Frankov a pripravili im krvavú porážku.Svätopluk sa stal vládcom Veľkej Moravy od roku 871-894.Premenil ju na veľkú a silnú ríšu.Pdrobil si aj ľud okolitých krajín,čechov,Lužických Srbov,Poliakov,Madarov a Rumunov.Dosiahol moc naozajstného kráľa.Veľká Morava sa premenila na pevný štát.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk