referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
ČSR
Dátum pridania: 17.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Myscho98
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 868
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 
Vojna a Československo

- Slováci patria do Rak. – Uh.
- národné hnutie začína po Balkánskych vojnách
- Slováci trpia odnárodňovaním a maďarizáciou
- Česy boli germanizovaní a trpeli centralizáciou z Viedne
- tieto útlaky spôsobili zbližovanie národov
- organizačnou základňou česko – slov. Spolupráce bola Československá jednota, ktorá vznikla v r. 1896. Od roku 1908 organizovala v Luhačoviaciach porady, zamerané na rozvoj kultúrnej spolupráce, podporu vedcov, študentov
- chýbala politická spolupráca, preto myšlienka ČSR vznikla na kultúrnej rovine
- v r. 1914 česká a slov. Verejnosť odmietla vojnu – vojaci sa často búrili a dezertovali
- Slov. pol. predstavitelia boli pol. pasívni a nezapájali sa do pol. života
- v r. 1915 prebehla Karpatská zima (Ruské vojská na Sl. území) a vznikla nádej na porážku Rak. – Uh. a vzniku ČSR. Predseda českoslov. jednoty Jozef Rotnágel vypracoval Memorandum o slovenskej otázke a mapu ČSR.
- T.G.Masaryk emigroval v roku 1914 na západ, kde sa postavil na čelo emigrantov a krajanov, s cieľom vytvoriť ČSR. Svoju predstavu sformuloval v rozhovore s R.W.Setonom Watsonom, ktorý vypracoval memorandum pre britskú vládu
- v máji 1915 Masaryk vypracoval projekt Nezávislé Čechy, alebo independent bohémia, pre britské ministerstvo zahraničia
- počítal s možnosťou dosadiť Romanovcov na český trón
- oporou pre vznik ČSR mali byť Česy a Slováci žijúci v USA, Kanade, Rusku, Švajčiarsku a Francúzku
- emigrantské spolky - Slovenská liga v USA (predseda Albert Mamatej) a České národné združenie vypracovali dohodu p spoločnom postupe amerických Čechov a Slovákov v boji za národnú slobodu – Clevelandskú dohodu (22. - 23.10.1915), v ktorej sa hovorí : Česy a Slováci sa spoja do jedného federatívneho št. celku s úplnou autonómiou Slovenska a vlastnou št. správou.
- v marci 1915 vznikol Zväz československých spolkov v Rusku
- ciele odboja :
1. boj proti Rak. – Uh. a Nemecku
2. ovplyvňovať verejnú mienku v Dohodových krajninách

- hrozilo, že Dohoda uzavrie separátny mier, čo by znamenalo ukončenie boja za samostatnosť
- ústredný orgán na riadenie Českoslov. odboja - Českoslov.
Národná rada vznikla vo februáry 1916 v Paríži, jej predsedom bol Masaryk, podpredsedami Jozef Dürich a M.R. Štefánik, tajomníkom Eduard Beneš. ČSNR rozhodla zorganizovať vojsko, bojujúce na strane Dohody. Boli by v ňom dobrovolníci z USA, Ruska, Francúzka, Talianska, krajania a zajatci
- organizáciou légií v Rusku bol poverený J. Dürich, ktorý však pracoval proti zímerom ČSNR, preto Štefánik odchádza v lete 1916 do Ruska, kde bol pri zrode Kyjevskej dohody – august 1916
- Dürich bol vylúčený z ČSNR
- Československé légie sa vyznamenali v bojoch v júly 1917 pri Zborove, čím vzrástla autorita českoslov. Odboja
- situácia v Rusku bola po VOSR nepriaznivá pre légie, preto po Brest – Litovskom mieri vznikol plán ich presunu do Francúzka, ktorý sa však neuskutočnil. Sovieti dali príkaz odzbrojiť légie a ich prepravu na Tichomorské pobrežie. Pri odzbrojovaní došlo k incidentu s maďarskými vojakmi, preto 14.5.1918 Slovenský vojaci odmietli odzbrojenie
- po revolúcií boli légie zapojené do bojov hlavne proti boľševikom, ale aj proti menševikom a romanovcom. Vrchný veliteľ legionárov bol Ján Syrový, silnú pozíciu mal sibirský tiger Radola Gajda. V légiách bojovali aj osobnosti ako Ferdinant Čatloš, Janko Jesenský, J.G.Tajovský. Najviac slovákov bolo v 7. pluku. Tvrdí sa, že Slovenské légie sa pri prechode do Vladivostoku zmocnili cárskeho pokladu.
- Do Československa sa legionáry vrátili vďaka tal. Lodiam nekompletní. Niektorí skončili v Gulagoch. Legionári vypomáhali na južnom fronte v Taliansku proti Nemecku a Rak. – Uh. Najväčšie boje boli pri Pijave a v Srbsku. Po vystúpení légií na Sibíri, dohodové krajiny uznali ČSNR za reprezentanta čs. vlády.
- ČSR považujú za spriatelenú krajinu. Diplomaticky uznali jej samostatnosť : Fr. – 29.6, V. Brit. – 9.8, USA – 3.9, Tal. – 3.10.
- porážkou Ústredných mocností mohutnie odboj a začína silnejšia spolupráca so skupinou Mafia
- 13.7.1918 v Prahe bol vytvorený Českoslov. národný výbor ako orgán domáceho odboja ( ČSNR – zahraničný odboj) .
- V ríšskom sneme vystúpil aj Ferdinant Stanke a vyhlásil, že Česy sa s Rakúskom rozišli. Na uhorskom sneme vystúpil Ferdiš Juriga, ktorý povedal, že Slovákov nebude zastupovať Uhorský snem, ale SNR
- na Slovensku bola ťažšia spol. situácia
- T.G.Masaryk mal vplyv na Wilsona, čo pomohlo při Českoslov. odboji. Masaryk mal vplyv aj na čs. krajanov
- 30. – 31.5.1918 – Pitsburská dohoda – hovorí o samostatnosti čs. štátu – Slovensko malo mať autonómiu
- štát mal byť demokratickou republikou. Československá samostatnosť bola vyhlásená 18.10.1918 – Washingtonskou deklaráciou.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.