referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Dejepis 1.roč. / 2.polrok
Dátum pridania: 03.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivkaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 907
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 26m 40s
Pomalé čítanie: 40m 0s
 
Poslednou dynastiou v Uhorsku boli Jagelovci. Za panovania Vladislava II., kt. bol súčasne českým kráľom, vzrástla svojvôľa šľachty, neľudsky nakladala so svojimi poddanými, čo priviedlo k veľkému povstaniu sedliakov pod vedením Juraja Dóžu (1514). Ján Zápoľský, mocný a bohatý uhorský veľmož, povstanie kruto potlačil. Nové zákony zmenili poddaných na nevoľníkov. Ani nástupca Vladislava II., jeho syn Ľudovít II. nedokázal zabezpečiť v krajine poriadok a disciplínu. Na strednom Slovensku vypuklo banícke povstanie s centrom v B.Bystrici, bolo krvavo potlačené. Anarchia šľachty mala pre Uhorsko tragické následky – kráľ nedokázal prinútiť k aktívnej obrane proti Turkom. 29.8.1526 v bitke pri Moháči – zahynul panovník v boji, Turkom sa otvorila cesta do Uhorska. Bitka pri Moháči uzatvára obdobie rozkvetu Uhorského kráľovstva a súčasne aj obdobie stredoveku u nás. Slovensko vstupuje do nového veku. Nastupuje Habsburgská monarchia –začiatok Novoveku

10. Stredovek – Obdobie vrcholného stredoveku (11-15. stor.) - Humanizmus a renesancia
Vysvetlenie pojmov humanizmus a renesancia
Nové filozoficko-kultúrne hnutia humanizmus a renesancia sa zrodili v 14.stor. v Taliansku, odkiaľ sa 15.stor. rozšírili do európskych krajín. Humanizmus – nadviazal na antický ideál harmonickej krásy tela a duše, pričom do centra vyzdvihol človeka a jeho záujmy, tým sa od základu zmenilo stredoveké myslenie ľudí a poznačil celý spoločenský život. Renesancia vznikla premietnutím humanistických myšlienok do umenia.

Nové myšlienky v literatúre a vede
Predchodcom humanizmu v Taliansku bol Dante Alghieri, ale skutočným predstaviteľom sa stal básnik Francesco Petrarca a prozaik Giovanni Boccaccio, tvorca románu Španiel Miguel de Cervantes Saavedra a anglický dramatik William Shakespeare. Najväčší európsky humanista Erazmus Rotterdamský, k šíreniu humanistických myšlienok výrazne prispel Gutenbergov objav kníhtlače. Thomas More, angl.filozof a politik a Niccolo Machiavelli, talian.politický teoretik sa zaoberali projektmi ideálneho štátu. Záujem o matematické vedy viedol k veľkým objavom v astronómii – Mikuláš Kopernik dielo o Pohyboch nebeských telies, cirkev ho na istý čas zaradila medzi zakázané knihy. Takéto ťažkosti prekonávali a ďalší vedci Galileo Galilei, Giordano Bruno. Gerhard Mercator vytvoril mapu sveta, s novoobjavenými kontinentmi a krajinami.

Renesančné umenie – staviteľstvo, sochárstvo a maliarstvo
Prvé renesančné stavby – Florencia. Používali sa pravouhlé tvary – štvorec, obdĺžnik. Stavby zdobili kupoly a pomaľované omietky. Najznámejšie renesančné stavby – Dóm vo Florencii, Chrám sv. Petra v Ríme. Zámky mali štvorkrídlový pôdorys a vnútorné nádvorie, kt. zdobili arkády . Protiturecké pevnosti: Nové Zámky, Komárno, Banská Bystrica, Banská Štiavnica. Radničné budovy – B.Bystrica, B.Štiavnica, Levoča.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.