Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Český štát v 13. - 15. storočí

13. storočie: Přemyslovci – storočie najväčšieho rozkvetu štátu, vďaka Přemyslovi Otakarovi I., II., a Václavovi II.
-         PŘEMYSL OTAKAR I. (1197 - 1230)
-         VÁCLAV I. (1230 - 1253), Sestra Sv. Aněžka
-         PŘEMYSL OTAKAR II. (1253 - 1278)
-         VÁCLAV II. (1278 - 1305)
-         VÁCLAV III. (1305 - 1306)  
-         1306: vymretie rodu Přemyslovcov

14. storočie: Luxemburgovci
-         JÁN LUXEMBURSKÝ (1310 - 1346)
-         KAROL IV. (1346 - 1378)
-         VÁCLAV IV. (1378 - 1419)

15. storočie
-         1419 – 1434: HRH
-         ŽIGMUND LUXEMBURSKÝ (1436 - 1437)
-         1437: vymretie Luxemburgovcov

-         ALBRECHT HABSBURGOVSKÝ (1437 - 1439)
-         LADISLAV POHROBOK (1440 - 1458)
-         1440 – 1458: Intergnum
-         JIŘÍ Z PODĚBRAD (1458 – 1471)
-         LADISLAV II. JAGELOVSKÝ (1471 - 1516)
-         ĽUDOVÍT II. JAGELOVSKÝ (1516 - 1526)

PŘEMYSL OTAKAR I.
-         podporoval Fridricha II., cisára Svätej Ríše Rímskej

FRIDRICH II.
-         1212: vydal pre Otakara I. Zlatú Bulu Sicílsku → upravovala vzťahy medzi Českým štátom a Svätou Ríšou Rímskou
  → zabezpečila suverenitu a toleranciu českého štátu Európou
Obsah:
1. Fridrich II. potvrdzuje samostatnosť a suverenitu českého štátu uznaním českých hraníc
2. Uznáva právo českej šľachty voliť panovníka => cisár nemôže zasahovať do volieb
3. Český kráľ sa stáva jedným zo siedmych kurfirstov
4. Definitívnou súčasťou Českého štátu sa stáva Územie Veľkej Moravy
5. Český kráľ sa môže zúčastňovať ríšskych snemov

VÁCLAV I.
-         syn Otakara I., veľký staviteľ budov
-         chcel výhodne politicky vydať svoju sestru Aněžku, preto vstúpila do kláštora (Rehole), bola vysvätená vďaka charitatívnej činnosti v kláštore
 
OTAKAR II.
-         chcel zvrhnúť otca Václava I. z trónu, no nepodarilo sa mu to
-         neskôr sa stáva českým panovníkom
-         prezývka: “kráľ zlatý a želzný” → ťažba a spracúvanie kovov, peniaze veľmi cenné
                                                         → vybudoval veľmi silnú armádu
-         1260: Bitka pri Kressenbrune
-         bitka českého kráľa Otakara II. s uhorským panovníkom Bélom IV.
-         príčina: Béla IV. nechcel uznať nárok českých kráľov na rakúske krajiny => bitka o rakúsky štát
-         výsledok: Béla IV. bol porazený, definívne potvrdenie nároku českého kráľa na rakúske krajiny
Béla Otakařovi ponúkol svoju vnučku Kunhutu za manželku, aby sa tak vyhol   priamemu útoku na Uhorský štát
-         1273: zomiera cisár Svätej Ríše Rímskej, rímskym cisárom sa stáva RUDOLF HABSBURSKÝ
-         1278: Bitka na Moravskom poli
-         bitka českého kráľa Otakara II. s nemeckým cisárom Rudolfom
-         výsledok: Otakař padol

VÁCLAV II.
-         za jeho vlády obdobie rozkvetu štútu
-         dal raziť dodnotnú mincu “pražský groš
-         vniesol poriadok do baníctva: Jihlavské banské právo  → zákonník pre ťažbu v baniach
→ tak dokonalý, že ho potom  používala celá Európa
-         1300: vymretie Piastovcov => získava poľskú kráľovskú korunu
-         1301: vymretie Arpádovcov => získava aj uhorskú kráľovskú korunu
-         spojením Česka, Poľska a Uhorska vzniká najväčší štát vtedajšej Európy 
-         1305: Václav II. zomiera, na jeho trón nastupuje ako 17 – ročný VÁCLAV III., posledný z rodu Přemyslovcov
-         vzdal sa uhorskej koruny, ale chcel si udržať Poľsko
-         bol nútený zorganizovať výpravu do Poľska, na ceste tam v r. 1306 (najpravdepodobnejšie ho dala zabiť poľská šľachta)

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA
-         jediná ktorá zostala
-         naraz sa uvoľnili 3 tróny => boje o český trón
-         na trón sa dostávajú Luxemburgovci, ktorí boli vedľajšia vetva francúzskeho rodu valois, čo znamenalo podporu šľachty + vykonávali funkciu cisára Scätej Ríše Rímskej – predpoklad, že Sv.R.R. bude oporou štátu 

JÁN LUXEBURSKÝ + Eliška Přemyslovna = svatba
-         rozdiely vo výchove, výške, postave, veku (14r., 18r.)
-         Eliška bila Jána
-         kráľ nemohol rozhodovať bez jej súhlasu
-         krátko po sobáši opustil Čechy, zobral svojho prvorodeného syna a viac sa do ČR nevrátil
-         čechov považoval za barbarov, bol rytierom celou svojou dušou
-         prezývka “kráľ cudzinec” → vládol z cudziny

-         jeho syn Václav prijal meno KAROL IV.
-         dostal dobrú výchovu, ktorá sa prejavila na jeho panovaní
-         jeden z najinteligentnejších mužov Európy
-         vytvoril z českého štátu najsilnejší štát Európy
-         4 manželky: BLANKA z VALOIS – jediné manželstvo z lásky, zomrela skoro na tuberkulózu
-         sobášmi rozšíril územie štátu
-         z Prahy urobil centrum Svätej Ríše Rímskej, stala sa sídlom cisára
-         neviedol žiadne vojny
-         mal veľkú podporu zo strany pápeža KLIMENTA VII., ktoý mu pomohol k tomu, aby bol Karol IV. zvolený nemeckým cisárom r. 1355 za cisára Svätej Ríše Rímskej
-         Zlatá Bula → upravovala vzťahy Českého štátu a Svätej Ríše Rímskej
Obsah 1. Český kráľ bol prvý kurfirst, bez ktorého sa nemohla uskutočniť voľba cisára
           2. Český kráľ je arcičiašnik (= hodnosť, ten, kto bol najbližšie k cisárovi – po pravici: radca)
-         Majestas Karolina = Karolov majestát → posilniť úlohu kráľa, obmedziť práva šľachty
-         narazil na veľký odpor šľachty, v praxi to nikdy nerealizoval
-         1348: Univerzita v Prahe  → prvá univerzita v strednej európe
                                                   → plne organizovaná univerzita (schválená pápežom)
-         teologická, lekárska a právnická fakulta
-         artistická fakulta →fakulta siedmych slobodných umení
-         až po jej absolvovaní mohli pokračovať vo fakultách teologickej, lekárskej a právnickej
-         majster = bakalár
-         dostávala pravidelnú finančnú podporu – z nej platy učiteľov
-         1. vysokoškolský internát: sídli v pôvodnych sídlach
-         majster TEODORICH: maľoval na drevo, bol poverený vyzdobiť kaplnku na hrade Karlštein, kde sú uložené korunovačné klenoty
-         Karol IV. dal postaviť Karlov most
-         všetky gotické stavby pochádzajú z jeho vlády
-         1378: zomiera, zanecháva závet – rozdeľuje medzi svojich 4 synov
VÁCLAV IV.
-         zdedil trón po otcovi Karolovi IV.
-         prezývka „kráľ slaboch“, najslabší kráľ
-         trpel fóbiou – búrka, vždy mal pri sebe plno amuletov
-         „Jablko, ktoré sa odkotúľalo dobre ďaleko“ – nespravodlivé tvrdenie
 -         po skončení Avignonského zajatia pápežov => cirkevná kríza, rozmnožovanie kacírstva, kritika cirkvi
-         kritika cirkvi sa začala na univerzitnej pôde v Oxforde, dostala sa cez študentov až do Prahy
-         1402: majster JÁN HUS -  stáva sa rektorom Karlovej Univerzity
-        kritizoval - predaj odpustkov, označil to ako „kupčenie hriechov“ (cirkev potrebovala peniaze na dokončenie kláštora)
- dišpenzy = cirkevné výnimky, kto mal dosť peňazí, kúpil si výnimku  a tak sa mohli  brať aj príbuzní
- predávanie vysokých cirkevných úradov (bol aj 8 ročný arcibiskup)
-         spočiatku Václav IV súhlasil s Husom
-         V Betlehemskej kaplnke mohol Hus kázať
-         1409: Václav IV. na podnet husov podpísal Kutnohorský dekrét → počeštenie univerzity aj mesta
-         Univerzita sa predtým rozdeľovala na 4 národy: český, poľský, saský a bavorský; každý mal 1 hlas a tak vždy prevládli cudzinci
-         podpísaním tohto dekrétu dostali Česi 3 hlasy a ostatní mali spolu 1 hlas
-         väčšina Nemcov odišla a založila si Univerzitu v Lipsku
-         prestal Husa podporovať
-         Hus obvinený z kacírstva
-         interdikt: druh cirkevnej kliatby, zákaz vykonávať v meste akékoľvek cirkevné obrady dovtedy, kým je kacír v Prahe
-         Hus odchádza preč
-         1414: Kostnický koncil → zvolaný, aby odstránil trojpápežstvo
                                              → definitívne zlikvidovaná schizma
-         vyvolalo to odozvu v Čechách
-         vznikajú tábory ľudu – sympatizanti Husovho učenia
-         nárast ľudových kazateľov
-         1419: začiatok Husitského revolučného hnutia
 
J. ŽELIVSKÝ
-         vyzval veriacich, aby donútili pražskú radnicu otvoriť (mešťania ju zatvorili, aby sa vyvarovali českému kázaniu), dav vtrhol dnu a predstaviteľov vyhádzali  okna
-         1. pražská Defenestrácia: začiatok HRH
-         Praha sa vzbúrila
-         keď prišla táto správa, Václav IV. dostáva porážku a za 2 týždne umiera
-         o trón sa pokúša ŽIGMUND LUXEMBURSKÝ, ale ľudia ho za kráľa nechceli a odmietli jeho nástupníctvo na trón
-         1420: bitka na Vítkove
-         križiacke vojská proti husitom
-         vzniká mesto Tábor, ktoré vzniklo ako príklad toho, že všetko sa dá spravodlivo rozdeliť
-         spotrebný komunizmus: všetko bolo spoločné, okrem žien
-         ani jedna výprava nad husitmi nezvíťazila
-         1421: Čáslavský snem: snem českých husitských miest
→ vytvorenie dočasnej vlády
→ odmietli Žigmunda Luxemburského za českého kráľa
prijaté 4 pražské artikuly = program husitského hnutia, umiernení husiti chceli napraviť neporiadky, radikálni husiti chceli zmenu cirkvi aj spoločnosti
1. prijímanie pod oboma spôsobmi
-         chlieb + víno
-         chceli dosiahnuť rovnosť medzi prijímacím a kňazom, odstrániť medzi nimi bariéru
2. slobodne hlásať slovo božie
-         každý veriaci, kto pozná bibliu môže kázať
3. smrteľné hriechy trestať svetskou mocou
-         vytvorenie svetských súdov, nech nerozhoduje cirkev
4. odstrániť svetské panovanie cirkvi 
1.      etapa husitstva
-         obranné vojny
-         vedie ju JÁN ŽIŠKA
2.      etapa husitsva
-         po jeho smrti roku 1424 sa vojny menia na útočné vojny
-         na čele PROKOP HOLÝ
-         uvedomil si, že husitstvo je orientované len na Čechy
-         organizoval Spanilé jazdy
-         napísali list aj Jane z Arcu, chceli dokázať, že nie sú kacíri, ona im však neverila a považovala ich za tých najhorších kacírov
-         husiti začali v krajinách rabovať, čím na sympatiách nezískali
-         napísali Manifest k národom európskym → ospravedlňovali svoje počínanie voči cirkvi a spoločnosti a vysvetľovali ho
-         Európa ich ale aj tak chápala ako kacírov
-         Husiti sa porazili sami (vnútri v hnutí boje)
-         1432: schádza s koncil v Bazilei
-         1434: Bitka pri Lipanoch => koniec husitstva
-         zvíťazili umiernení husiti, ktorí prijali Žigmunda Luxemburského za kráľa
-         1436: Bazilejské kompaktáty
-         povolenie príjmania pod oboma spôsobmi
- rozdelenie na 2 náboženstvá: kališníkov (husiti) a katolíkov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk