Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cyrilometodské slávnosti v našej farnosti

Cyrilometodské slávnosti v našej farnosti
V roku 1926 začal blumentálsky kaplán a v tom čase poslanec Dr. Ferdinand Juriga s dr. Ľudovítom Zacharom organizovať devínske slávnosti na počesť sv. Cyrila a Metoda. Ľudia putovali na Devín pešo, autobusmi i loďou. Oslavy organizovala farnosť Nové Mesto, teda Blumentál až do r. 1934, kedy sa ich organizovania ujali saleziáni. Na devínskych slávnostiach sa zúčastňovalo rok čo rok niekoľko tisíc ľudí z Bratislavy i z jej okolia.. Významné boli slávnosti v r, 1928, keď bolo uzákonené krajinské zriadenie a slávnosti sa zúčastnil aj nový krajinský prezident, biskup Dr. Pavol Jantausch a mnohí vysokí hodnostári. V r. 1938 sa na devínskych slávnostiach zúčastnili aj americkí Slováci. Súčasťou osláv bola aj svätá omša. V tom roku ju slávil a kázal pán biskup Dr. Michal Buzalka. Popoludní bývali ešte litánie a potom nasledovali ľudové slávnosti.

V novembri 1938 zabrala Devín Nemecká ríša, no asi dvakrát otvorili hranice, aby sa slávnosti mohli konať, ich atmosféra však bola poznačená okolnosťami druhej svetovej vojny a novými hranicami.

Od roku 1945 sa na Devíne konal tzv. Slovnaský deň, ktorého sa zúčastňovalo štyridsať- až šesťdesiattisíc ľudí. Prichádzali aj zástupcovia iných slovanských národov. Pred svetskými slávnosťami bývala svätá omša a kázeň. Veľmi okázalé boli slávnosti Slovanského dňa r. 1948, kedy sa ich zúčastnil aj vtedajší prezident K. Gottwald a mimoriadne početný zástup ľudu, hoci počasie oslavám veľmi neprialo.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk