Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Janko Kráľ: Životopis

(1822 Liptovský Mikuláš-1872 Zlaté Moravce)
Bol to slovenský revolučný romantický básnik. Ako jeden z prvých po uzákonení spisovnej slovenčiny začal literárne tvoriť počas štúdia na evanjelickom lýceu v Bratislave. V duchu ľudovej slovesnosti písal balady (Zverbovaný, Zabitý, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko) a vlastné básne (Moja pieseň, Pieseň bez mena, Orol vták, Duma bratislavská-napísal proti protestu pozbavenia profesúry Ľ. Štúra na lýceu). Bojoval za práva národa, za slobodu, v roku 1848 spolu s J. Rotaridesom viedol poddaný ľud do vzbury proti šľachte, za čo bol uväznený v Šahách (v básni Šahy opisuje zážitky s väzenia). Svoje revolučné presvedčenie vyjadril aj v básňach Krajiná pieseň, Jarná pieseň (napísaná po vyslobodení z väzenia), Pieseň slobodného sedliaka a iné.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk