Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pavol Jozef Šafárik: Životopis

(1795 Kobeliarovo – 1861 Praha)
Bol to slovenský literárny vedec, jazykovedec, básnik. Zakladateľ vedeckej statistky (Náuka o slovanských jazykoch,literatúrach a národopise.) do literatúry vstúpil básnickou zbierkov Tatranská múza s lýrou slovanskou. Vo forme listov s Františkom Palackým Napísal dielo Počátkové básnictví .Venoval sa štúdiu staroslovenskej literaúry,slovanských literatúr, dejín slovanov.zaujímal sa aj o ľudovú slovestnosť- spolu s J. Kolárom a J.Blahoslavom-Benediktim vydal prvý zväzok zbierky Písne světské lidu slovenskeho v uhřích. Bol zastupcom česko-slovenskej jazykovej jednotky, nesúhlasil so Štúrovou kodifikáciou spisovnej slovenčiny a podobne ako Ján Kollár sa postavil za češtinu ako spisovný jazyk oboch národov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk