Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Albrecht z Valdštejna a jeho obdobie

Albrecht z Valdštejna bol významná osobnosť 2 etáp 30 ročnej vojny, konkrétne vojny dánskej a švédskej. Pôvodne bol príslušníkom Jednotiek. Bol to posledný český „válečník“ a zároveň veľmi rozporuplná postava. Tento vynikajúci vojnový stratég však pre osobné zámery zradil kohokoľvek kedykoľvek a akokoľvek. Je o ňom známe, že menil náboženstvo podľa toho, kde mu to bolo najvýhodnejšie z majetkových dôvodov. Avšak aj napriek tomu by Habsburgovci nevyhrali ani dánsku ani švédsku vojnu bez neho. Pri bitke na Bielej hore (1620) získal obrovské majetky, založil mesto Jičín a mal obrovký záujem o kráľovskú korunu a práve Jičín sa mal stať kráľovským mestom. Za krátky čas zhromaždil 50 tisíc vojakov. Jeho vojsko tvorili sedliaci zbavení pôdy, nezamestnaní remeselníci, pridávali sa k nim aj obyvatelia zničených miest a dedín. Tieto vojská 27. Augusta r. 1626 porazili Dánov a ich nemeckých protestantských spojencov v Bitke pri Lutteri.

Na jeseň roku 1632 porazil Albrecht Švédov v Bitke pri Lűtzene, v ktorej padol švédsky kráľ Gustáv II. Adolf.
Kancelár Axel Oxenstjern v mene neplnoletej kráľovnej Kristíny uzavrel s početnými nemeckými kniežatami protihabsburský spolok – 23. apríla 1633 vznikol heilbronnský spolok a hornonemecké protestantské kniežatá sa pridali na stranu Švédska a Francúzska. 25. februára 1634 bol v Chebe pre podozrenie z vlastizrady (nadväzoval styky s nepriateľmi) zavraždený Albrecht z Valdštejna. Jeho rozsiahle majetky v Čechách boli skonfiškované.

Obdobie 30 ročnej vojny a udalosti počas neho

1618 pražskou defenestráciou sa začala 30 ročná vojna
1620 porážka vojsk českých stavov v bitke na Bielej hore
1622 vychádzajú noviny Coranto, najstaršie tlačené noviny v Anglicku
1625 Dánsko vstupuje do 30 ročnej vojny
1628 William Harvey zverejňuje informácie o objave krvného obehu
1630 švédsky kráľ Gustáv II. Adolf vstupuje do 30 ročnej vojny
1632 bitka pri Lűtzene, smrť Gustáva II. Adolfa
1632 William Oughtred vynachádza logaritmické pravítko
1635 pražský mier ukončuje „nemecké“ obdobie 30 ročnej vojny
1635 Francúzsko vstupuje do 30 ročnej vojny
1639 prvé mince s vrúbkovaným okrajom vo Francúzsku
1640 Portugalsko znovu nezávslé od španielska
1642 – 45 občianska vojna v Anglicku
1643 Evangelista Toricelli vynachádza barometer
1648 30 ročná vojna ukončená Vestfálskym mierom

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk