Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pohľad na svet (1460-1600)

-po príchode Španielov boli aztécké mestá zničené,aj Inkovia ušli do peruánskych hôr
-Španieli si zotročili obyvateľov Strednej a Južnej Ameriky)(na Sev.Ameriku zaútočili až o 10 rokov)
-V Číne vládla dynastia Ming(za jej vlády rozkvitalo umenie)
-v Europe sa o zíklad nového smeru myslenia-renesancia-postarli byzantskí učenci,ktorí po páde Konštantinopola opustili Byzanciu a prinášali záp.Europe znalosti starovekého Grécka a Ríma

Severná Amerika:
-Europania začali zakladať kolonie až v 16 storočí
-v pol.16 storočia nastal úpadok mississipskej kultúry

Stredná a Južná Amerika:
-v čase príchodu Španielov,boli mexické a andské civilizácie na vrchole rozvoja
-Španieli si Aztékov a Inkov podmanili
-Španieli a Portugalci tam rýchlo zdomácneli,založili plantáže,bane a mesta...hľadali zlato,bohatstvo
-prví prisťahovalci boli Afričania,ktorých doviezli ako otrokov na plantáže

Afrika:
-z mnohých kmenov sa v 16 storočí stali národy a vznikli nové mestá,ktoré obchodovali s Europskými prístavmi
-neskôr zasobovala Afrika aj svetový obchod s otrokmi

Stredný Východ:
-v 16 storočí dosiahli Osmani vrchol svojho rozvoja,stali sa dominantnou silou celéhp Stredného Východu
-ich sila zyčala slabnúť s nástupom perzských Safijcov
Austrália:
-v Austrálií a na Novom Zélande prebiehal život bez zmien,uskotočnilo sa len niekoľko objavných ciest

Europa:
-v mnohých krajinách sa začalo šíriť nové náboženstvo-protestantizmus,ktorý sa usiloval zvrhnúť katolícku dominanciu
-rozvíjal sa obchod,mestá sa rozrastli=tvorba nových zvykov a možností
-nové myslenie sa rozvíjalo aj napriek zákazom panovníkov
-europskí moreplavci boli odvážní,plavili sa až na koniec sveta,aby objavili nové cesty a obchodné kontakty

Azia:
-čínské výpravy smerovali do Indie,Arábie,Afriky,no za vlády dynastie Ming už zámorské plavby nepokračovali
-Japonsko žilo v izolácií od ostatného sveta,stalo však na jednom z vrcholov svojho vývoja
-Europania zakladali na juhovýchode Azie obchodné strediská,Rusi kolonizovali Sibír
-indické územie ovládli moguli a vytvorili tam úspešnú spoločnosť
-v Tibete,Thajsku,Vietname,Malajzii,Indonézii fungovali rozvinuté kultúry

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk