referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Gréckokatolícka farnosť Kojšov
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 559
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Gréckokatolícky chrám Petra a Pavla v Kojšove:
Začiatok stavby tohto chrámu sa odhaduje na rok 1800 a jeho dokončenie spojené s vysviackou v roku 1806 o čom svedčia aj nápisy nad hlavným vchodom do chrámu. V budúcom roku by tak mal tento chrám osláviť svoje dve sté výročie čo vlastne poukazuje aj na to že tento chrám je slovenskou cirkevnou historickou pamiatkou.

Dĺžka chrámu je 30m, šírka 10m a jeho výška je skoro 35m. Architektúra chrámu je dobovo jednoduchá a stranovo symetrická. Interiér chrámu sa skladá z týchto tradičných častí: predsieň, loď, svätyňa. Svätyňa je od lode oddelená ikonostasom, ktorý bol v chráme inštalovaný v roku 1823 a prvý krát reštaurovaný v roku 1830 a následne v roku 1913. Po poslednej reštaurácii sa z dôvodu nedostatku financií na komplexnú renováciu už dosť značne poškodených ikon z vrchnej časti, ikonostas rozobral, spodné ikony a prvý rad podokladaný s ikonami, ktoré boli ešte zachované sa kompletne zreštaurovala tak sa dostal do dnešnej podoby. Ikona Krista je napísaná na čiernom pozadí ako detail na Kristovu tvár a trup, kde v pravej ruke drzí evanjeliár a v pravej jablkové žezlo. Ikona Bohorodičky je napísaná podobným štýlom s malým Ježiškom, ktorého drží na svojom ľavom ramene. Na pravej strane ikonostasu je ikona svätých apoštolov Petra a Pavla na ktorej je výjav ako objímajúcich sa svätcov s pohľadom upreným na nebo, zatýkajú rímsky vojaci. Na ľavej strane je ikona svätého Mikuláša patróna niekdajšieho biskupstva. Nad diakonskými dvierkami sú v poloblúkoch na pravo archanjel Michal s mečom a na ľavo archanjel Gabriel s ľaliou.

Nad týmito spodnými ikonami sú v prvom rade zaradene ikony zľava takto: rohová ikona apoštola Jána ktorá bola pôvodne pri kríži, ďalej ikona apoštola s kyjom, dlej ikona sviatku vovedenia Bohorodičky do chrámu, ikona úteku do Egypta (sv. Jozef a panna Mária na osliatku), ďalej za ikonou uspenia Bohorodičky nasleduje ikona poslednej večere ktorá je presne nad cárskymi dverami a nadpisom „Budi imja Hospodne blahoslovenno od nyňi i do vika“. Vedľa ikony poslednej večere ďalej nasleduje ikona sviatku Bohozjavenia, ďalej sviatku vzkriesenia Pána a sviatku Nanebovstúpenia Pána, za týmito ikonami sviatkov nasleduje ikona apoštola s kopijou v ruke a rohová ikona s Bohorodičkou (pod krížom).

Oltár je taktiež ako ikonostas a bočne žertveníky z dreva šedej farby prerývanej zlatými ornamentami, na spodnej strane s výjavmi zo starého zákona a na vrchu s baldachýnom.
Na strope chrámu sú výjavy zo života Ježiša Krista a taktiež aj pod hlavným výklenkom chóru je výjav svätých Cyrila a Metoda na Slovensku a po ich pravej strane je ikona sv. apoštola Petra a na ľavo sv. apoštola Pavla. Taktiež aj na drevenej kazateľnici sú ikony všetkých štyroch evanjelistov a taktiež veľmi vzácny výjav slovenského rozsievača.
V roku 2003 na sviatok sv. Petra a Pavla bola Košickým vladykom Milanom Chauturom posvätená aj sakristia pristavená k zadnej časti chrámu tvoriac tak s jeho stredom jednú líniu.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.