Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mala dohoda

Uzavretím mierových zmlúv na konci 1. svetovej vojny sa vytvoril nový systém usporiadania štátov v Európe. Keďže mirová zmluva s Nemeckom bola podpísaná v zamku Versailles pri Paríži, systém dostal meno versaillesky. Stal sa zárukou nadvlády štátov Dohody v Európe. Vedúe postavenie v ňom malo Francúzsko. Do vrsailleského systému patrili aj nástupnícke státy v strednej Európe: Československo, Rumunsko a Juhosávia vytvorili spjenecký blok, ktorý sa volal Malá dohoda.

Snahy pripojit k Malej dohode aj Poľsko boli bezúpešné. Poľsko bolo nespokojné s československo-pľskými štatnymi hranicami v oblasti Sliezka a tým boli narušené dobré vzťahy medzi oboma štátmi. Tvrdilo sa, že úlohou Malej dohody je obrana proti maďarskej a rakuskej reakcii, ktorá sa usilovala o obnovenie monarchie. V skutočnosti Malá dohoda bola súčasťou imperialistického bloku namireneho proti sovietskemu Rusku, zdroju revolučného hnutia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk