Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sídla

Ešte pred necelými 200 rokmi väčšina ľudí žila v dedinách. Dnes približne polovica svetovej populácie žije v mestách .Mestá i veľké mestské aglomerácie sa začali rozrastať v 19 .storočí ,keď sa ľudia sťahovali z vidieka za prácou v nových priemyselných odvetviach .Rozvoj miest pokračuje naďalej ,ale v porovnaní so starostlivo plánovanými mestami staroveku ide skôr o chaotický proces .
Rýchly rozvoj svetových veľkomiest bez náležitého plánovania mal za následok zlé životné podmienky a chudobu v mnohých mestských centrách .Typickou črtou mestského života sa stali chudobné štvrte susediace s bohatými a územia ,kde dominovali určité etnické skupiny .Väčšina miest ponúka množstvu ľudí širokú škálu pracovných príležitostí ,rôzne možnosti ubytovania i rekreačných zariadení .

Centrá miest sú preľudnené a je v nich čulá premávka. Budovy sa stávajú stále vyššie, aby sa využil obmedzený priestor. Ľudia pracujú v meste často bývajú v jeho okolí, kde je bývanie najlacnejšie. Preto mesto potrebuje dobré cesty a železnice, aby sa každý dostal včas do práce.
Veľkomestá sú rozsiahle spoločenstvá, v ktorých žijú a pracujú tisíce ľudí. Dnes v nich žije skoro polovica celej ľudskej populácie. Vo veľkých mestách sú obchodné a administratívne strediská. Veľkomestá však nemusia byť vždy obrovské. V Anglicku sa pod veľkomestom rozumie starobylé s katedrálou. V USA sa názov „veľkomesto“ používa na označenie mestského územia s určitými hranicami. Najväčšie mesto na svete je Tokio v Japonku. Má 25 miliónov obyvateľov vrátanie tých. Čo žijú na predmestiach.

Najstaršie veľké mestá vznikali v oblastiach s vhodným podnebím na pestovanie obilia. každá krajina má hlavné mesto, kde sídli vláda a najvyššie štátne úrady. Niektoré hlavné mestá rástli postupne a sú zmesou starých a nových budov, stojacich v susedstve. Najstaršie časti týchto miest tvoria centrum. Mnohí obyvatelia žijú mimo centier v predmestiach.
Medzi 5 najväčších veľkomiest patrí: Tokio(Japonsko), Sau Paulo(Brazília), New York(USA), Mexiko(Mexiko), Šanghaj(Čína).
Tradičná dedina je malé vidiecke sídlo, často v blízkosti potoka či rieky. V prevažnej väčšine sveta ľudia aj dnes žijú a pracujú na dedine, obrábajú okolitú pôdu a obchodujú so susednými dedinami .napr. Domy na koloch,(Sumatra), ktoré v mnohých dedinách juhovýchodnej Ázie sú, slúžia na to, aby chránili obyvateľov pred nebezpečnými živočíchmi, napríklad hadmi.
Zlatokopecké mestá, v 19. storočí vyrastali ,mestá v okolí zlatých baní.. Po rozpadnutí zlatej horúčky pustli a niektoré dodnes stoja ako „mestá duchov“.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk