Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stručne o rímskych cisároch a vládcoch

ROMULUS-považovaný za zakladateľa Ríma(mesto je pomenované po ňom),v bitke o to kto založí mesto zabil svojho brata Réma
SUPERBUS-etrusk a posledný kráľ v Ríme,v roku 510p.n.l(pred naším letopočtom) ho vyhnali z krajiny,potom vznikla republika
CAESAR-Rímsky politik,vojvodca,spisovateľ ,ktorý si postupne získal popularitu medzi ľuďmi, porazil takmer celú Gáliu,vycvičil veľké vojsko,stal sa najmocnejším mužom Rímskej ríše,prijal titul doživotného diktátora ,v roku 44p.n.l ho senátori zavraždili
GAIUS OCTAVIUS-syn Caesara,prijal titul Augustus(vznešený),vládol od roku 27p.n.l do roku 14 nášho letopočtu,používal titul 1. občan,založil cisárstvo,bojoval proti Germánom

TRAJÁN-bol z Hispánie(dnešné Španielsko),za jeho vlády dosiahla Rímska ríša najväčší územný rozsah,mal titul Najlepší cisár,bol populárny medzi ľud´mi,vynikajúci vojenský velitel
HADRIÁN-Tránov príbuzný,začal budovať Limes Romanus-opevnenú hranicu,ktorá mala Rimanov chrániť pred útokmi bojovných Germánov
DIOKLECIÁN-velitel Rímskeho vojska,nechal sa vyhlásiť za cisára,ríšu rozdelil na menšie časti, dal sa oslovovať ,,Pán a Boh",za jeho vlády si zvolil spolucisára a každý mal ešte jedného zástupcu-spolu vládly štyria cisáry,v roku 305 sa vzdal trónu
KONŠTANTÍN VEľKÝ-v roku 313 vydal Milánsky edikt-povolenie slobodného vyznávania kresťanstva v Rímskej ríši
TEODOSIUS-cisár,ktorý v roku 391 zrušil pohanské kulty a kresťanstvo bolo uznané za jediné náboženstvo
MARCUS AURÉLIUS-hovorili mu ,,filozof na tróne",bojoval proti Germánom a v rokoch 166-180 ich zatlačil späť za Dunaj

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk