Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nové štáty na mape Európy

Koncom prvej svetovej vojny vznikli v Európe viaceré nové štáty. Prvým bolo Fínsko. Fíni, tento severský národ žil už celé storočie pod nadvládou cárskeho Ruska. Až roku 1917 sa Fínom podarilo využiť okolnosť, že Rusko veľmi oslabila vojna i vnútorné rozbroje. Vyhlásili voľby do parlamentu, odtrhli sa od Ruska a založili si vlastný štát. Podobne ako Fínsko sa osamostatnili pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko, a Litva. Pred vojnou boli tiež pod ruskou nadvládou, počas vojny ich obsadilo Nemecko. Ani po kapitulácii na západnom fronte sa nemecké vojská nestiahli hneď z Pobaltia, ba aj ruské vojská sa tam roku 1919 pokúsili dostať. Estóncom, Lotyšom a Litovčanom sa až začiatkom roku 1920 podarilo zbaviť sa cudzích armád.

Na sklonku prvej svetovej vojny sa sa utvorila aj samostatná Poľská republika. Hoci začiatky poľského štátu siahajú až do 10. storočia, v 18. storočí si jeho územie na trikrát rozdelili súperiace mocnosti-Rusko, Prusko a Rakúsko. A tak až do svetovej vojny bola západná časť Rakúskom. Oslabenie Ruska roku 1917 a porážka mocností Trojspolku utvorila nové umožnili spojiť všetky tri časti a obnoviť samostatný poľský štát. Porážka Trojspolku utvorila nové možnosti aj pre slovanské národy, ktoré dovtedy žili v rakúsko-uhorskej monarchii. Keď sa slovanské národy, po skončení vojny roku 1918, odtrhli od habsburskej monarchie, rozišla sa s cisárskou Viedňou i Budapešť. Posledný uhorský kráľ a rakúsky cisár Karol Habsburský sa na naliehanie maďarskej vlády vzdal trónu. A tak namiesto starej, kedysi slávnej monarchie vznikli samostatné štáty-Maďarské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľsko, Česko-slovenská republika a Juhoslávia. V nových štátoch žili okrem hlavných národov, ktoré si vytvorili svoj samostatný štát, aj národnostné menšiny. Niektorí politici, sa usilovali nastoliť demokratické zariadenie. Postupne sa však vo viacerých štátoch presadili diktatúry, čo sťažovalo spoluprácu medzi krajinami. Začali sa prehlbovať staré a vznikali aj nové konflikty. Rozdeľovaniu sveta na nové nepriateľské bloky nedokázala zabrániť ani Spoločnosť národov, ktorá vznikla po prvej svetovej vojne a sídlila v Ženeve.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk