Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Harappa a Mohendžo-Daro

Najstaršou civilizáciou: tzv. Harappská kultúra (2300-1600 pred n. l.)

v povodí rieky Indus, pôvod obyvateľstva je neznámy, významnými strediskami boli mestá Harappe a Mohendžo-daro→ opevnenia so vstupnými bránami, plán miest – poschodové domy z pálených tehál, pravidelný pôdorys, ulice sa križovali v pravých uhloch, boli tu rozsiahle sýpky, vodovody s pitnou vodou, kanalizácie, kúpeľne, záchody, kúpele.

Harappa mala asi 25 000 obyv., Mohendžo-daro až 40 000.
V roku 1921 objavili britskí archeológovia v údolí rieky Indus rozsiahle zrúcaniny starovekého mesta Harappa. O rok neskôr vykopali ešte zachovalejšie Mohendžo-daro. Mestá boli staré vyše 4000 rokov 2. pol. 3. tis. Pnl – mestské strediská – harappská kultúra – obrázkové písmo ( dodnes nerozlúštené ).

O to viac prekvapili svojou architektúrou. Rovné ulice široké až 10 metrov, pretínajúce sa v pravom uhle, domy z pálených tehál s terasami a bazénmi, verejné kúpele s ústredným kúrením, terakotové a kovové nástroje, šperky a hračky. Strechy boli izolované asfaltom. Tunajšia civilizácia mala najpokrokovejší stavebný systém vtedajšieho sveta. V štyridsaťtisícovom Mohendžo-dare fungovala kanalizácia, ktorá sa nelíšila od toho, čo sme videli v Quette.
Prvé zmienky o histórii indickej kuchyne sa tradujú od čias antickej indickej civilizácie „HARAPPA“ a „MOHENIODARO“.

Obyvatelia oboch starovekých veľkomiest boli príslušníkmi veľkej civilizácie údolia Indu. Historici ju nazývajú Harappská civilizácia. V Harappe je nachádzaná neprítomnosť akýchkoľvek stôp patriarchátu. Ide teda s najväčšou pravdepodobnosťou o pre - patriarchálne učenie. Ďalej uctievané Veľké Matky, ktoré nachádzame ako v dnešnej Indii, tak i u najstarších vyspelých kultúr (Malta, Mohendžo-daro), atd.
Podľa najnovších objavov je jasné, že Harappania poznali písmo. Pokusy o jeho rozlúštenie boli zatiaľ bezvýsledné a tak ďalšie aspekty tejto civilizácie, najmä jej pôvod a zánik ostávajú záhadou.

Táto civilizácia, o ktorej sa vie veľmi málo zanikla začiatkom 2. tisícročia. Sodoma a Gomora: popis udalosti v starozákonných textoch svedčí skôr, či sa to niekomu páči alebo nie, pre jadrový výbuch, navyše dopredu plánovaný. paralelou ak nie tou istou udalosťou je zničenie mesta Mohendžo-daro v Indii, kde kostrové nálezy ešte dnes majú vyššiu rádioaktivitu ako tie v Hirošime!!!!. Snáď dotyčný / Boh povedzme.../ nevaroval obyvateľov Sodomy pred zemetrasením / na základe seizmologických meraní alebo ako si to predstavuješ ?!/

Pre turistu je zaujímavejšia návšteva pomerne zachovalého Mohendžo-daro. Okolité oblasti sú z času na čas nepokojné, takže sa môže stať, že vám na prehliadku vykopávok pridelia policajný džíp s eskortou.

Zdroje:
net - www.ui42.sk/india/pakistan.htm
net - referaty.sk/tlac.php?referat=10840
net - www.referaty.sk/tlac.php?referat=9353
net - www.eurostav.sk/scripts/zobraz_anotaciu.asp?id_obsahu=684
net - www.sme.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk