referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Zoborský benediktínsky kláštor Sv. Hyppolita
Dátum pridania: 18.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pukino
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 422
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Na úpätí Zobora ležia ešte i dnes ruiny bývalého kláštora. Dátum jehozaloženia nie je dodnes známy. Je možné, že jeho fundácia siaha doveľkomoravského obdobia v 9. storočí, avšak najneskôr koncom 10.storočia už určite stál a bol známy po krajine. Je teda najstaršímkláštorom na našom území. Na prednej strane je pohľad na
budovukláštora v polovici 19. storočia.V zoborskom kláštore žili mnísi benediktínskej rehole s ich predstaveným opátom, ktorého určoval pápež. Benediktíni súpoľnohospodárska rehoľa, ktorá učila ľudí v okolí svojich majetkovracionálnemu hospodáreniu.  Vysadili zoborské vinohrady a založilitradíciu vinohradníctva a
vinárstva v Nitre. Majetky opátstva siahaliroztrúsene od Turca a Považia až dolu k Dunaju. Ku kláštoru sa viažu ajnajstaršie a najcennejšie písomné doklady z nášho územia - Zoborské listiny, pochádzajúce z rokov 1111 a 1113 a ktoré sú dnes uložené nanitrianskom hrade. V prvej z nich sa rieši spor ohľadne vlastníctvapoplatkov medzi kláštorom a kráľovskými vyberačmi mýta. Listina z roku 1113 obsahuje súpis majetkov zoborského opátstva a spomína sa v nej viac ako150 obcí.
Kláštor poskytoval útočisko pre obchodníkov, ktorí tu boli vbezpečí aj so svojím tovarom počas oddychu alebo noci. Mnísi tupôsobili až do roku 1468, keď sa administrátor nitrianskeho biskupstvaJán Vitéz zmocnil správy kláštora.

Vzápätí sa obrátil na kráľa Mateja Korvína aby pápeža požiadal o potvrdenie tohto stavu. Pápež Pavol II. bulou zo17.9.1468 pridelil všetky majetky Zoborského opátstva biskupstvu. Vroku 1471 kláštor prepadlo a zničilo Kazimírové poľské vojsko. Na tomto mieste dal v rokoch 1692 - 1695 biskup Blažej Jaklin postaviťnový kláštor a povolal tam kamaldulský mníšsky rád. Mnísi sa okremmodlitieb a fyzickej práci zaoberali aj obchodom, prijímali peniaze doúschovy a požičiavali na úrok a venovali sa aj vedám. Pôsobil medzinimi aj jazykovedec, autor latinsko-slovenského slovníka P. RomualdHadbavný. Od roku 1720 v kláštore bol zároveň noviciát pre celéUhorsko. V roku 1782 cisár Jozef II. zrušil mnohé kláštory a medzi nimii zoborský. Budova ďalej slúžila viacerým účelom. Do roku 1850 juštudijný fond dával do
árendy, potom ju spravoval samotný fond. V roku1786 tu zriadili manufaktúru na výrobu súkna, tá však čoskoroskrachovala. V roku 1886 budovu odkúpil biskup Roškováni a pre vhodnéklimatické podmienky tu zriadil ubytovňu pre chorých na pľúca a bolanavštevovaná hosťami až z Balkánu. Kláštorný hostinec slúžil ako známevýletné miesto. V 30-tych rokoch budove pristavili dnešnú manzardovústrechu a 1. júla 1953 tu slávnostne otvorili liečebný ústav.

Sv. Hyppolytus
Zoborský kláštor je pomenovaný na jeho počesť. Bol presbyterom v Ríme.Kritizoval rímskych biskupov Zephyrinusa (198-217) a Callistusa(217-222) a zdôrazňoval potrebu pevnejšej pozície voči modalizmu.Hyppolytus bol tiež proti vtedajšiemu spôsobu odpúšťania hriechov vRímskej ríši. Nakoniec bol cisárom poslaný do vyhnanstva do sardínskychbaní, kde zomrel. Bol najvýznamnejším teológom svojej doby v Ríme,napísal viacero prác. Jeho pozostatky preniesli neskôr do Ríma
aodvtedy je uctievaný ako martýr.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.