Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Predchodcovia človeka

V porovnaní s inými živočíchmi sú ľudia na svet len krátky čas. Z fosílnych nálezov vieme, že prví predchodcovia človeka sa objavili približne pred šiestimi miliíonmi rokov a človek súčasného typu iba pred 30 000 rokmi.

Ľudia majú veľa spoločných znakov s ľudoopmi - dlhé ruky a prsty, veľký mozog, z ktorých je zrejmé, že máme spoločného predka. Bol ním pravdepodobne tvor podobný orangutanovi žijúci na pastvinách Afriky. Čas, keď sa náš predok vyčlenil od ľudoopov, nepoznáme, pretože je známy len malý počet nálezov, ktoré by dali odpoveď na túto otázku. No keďže sú ľudia biochemicky natoľko podobný gorilám a šimpanzom, väčšina vedcov sa domnieva, že tento zlom nastal asi red šiestimi miliónmi rokov.

Nalstarší fosílny hominid (tvor podobný človeku) sa datuje do čias spred 3,5 milióna rokov. Dostal pomenovanie Australopithecus ("južná opica") podľa miesta jeho prvého nálezu, ktorým bola Južná Afrika. Medzi najstaršie a najznámejšie nálezy patria pozostatky ženy známej pod menom Lucy, oblavené v 70. rokoch minulého storočia v Hadare v Etiópii. Australopitekovia boli oveľa nižší ako súčasný ľudia (merali sotva 1 meter) a mozog mali len o niečo väčší než ľudoopi. Na rozdiel od nich kráčali vzpriamene a pri získavaní obživy vedeli dobre používať kamene.

Asi pred dvomi miliónmi rokov sa objavil prvý skutočný človek. Bol vyšší a mal väčší mozog než australopitekus. Pri spracúvaní kože na odev a mäsa na jedlo používali kamenné nástroje a staval si jednoduché prístrešia. Najznámejší je druh Homo habilis (človek zručný), ktorého pozostatky boli nájdené v Olduvajskej rokline v Tanzánii.

Asi pred 1,5 milióna rokov sa objavil Homo rectus (človek vzpriamený), hominid vysoký ako dnešný človek. Vedel si založiť oheň, uvariť sio potravu a zver lovil s hrotmi zatvrdenými v ohni. Títo hominidi však mali menší mozog ako my. Prvý hominid z mozgom veľkým ako máme my, sa nažýval Homo sapiens (človek rozumný) a objavil sa pred 300 000 rokmi. Niektorí vedci sa domnievajú, že podobnosť DNA v našich bunkách je dôkazom toho, že všetci dnešný ľudia sa vyvinuli z jednej ženy, ktorá žila v Arike pred 200 000 rokmi a nazvali ju Eva. Iný vedci to argumentujú tým že fosílie Homo erectus sa našli nielen v Afrike, ale aj v Ázii a v Európe, z čoho usudzujú, že tento druh sa vyvíjal na rôznyvh miestach sveta. Najznámejším poddruhom je Homo sapiens neanderthalensis (naendertálec), ktorý sa objavil asi pred 100 000 rokmi. Vyznačoval sa veľkou tvárou a robustným telom. Mozog mal väčší ako my, nosil odev a vedel kresliť. Prvý človek fyzicky totožný s nami sa nazýva Homo sapiens sapiens (súčasný človek) a objavil sa asi pred 30 000 rokmi.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk