Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Egypt

Egyptská civilizácia trvala veľmi dlho-viac než 3000 rokov.Egypťania tu boli tak dlho,že ich hrobky boli staré už za čias Grékov a Rimanov.Egyptské dejiny sa zvyčajne delia na kratšie obdobia nazývané dynastie.Dynastia označuje dĺžku vládnutia jedného rodu.Každá dynastia mohla mať až 14 kráľov.V Egypte vládlo tridsaťegyptských dynastií,nasledovali dve grécke a potom Egypt definitívne padol do rúk Rimanom a Arabom.

Skôr ako sa Egypt stal krajinou,vyrastali na brehoch Nílu malé dediny.Každá mala svojho náčelníka.Najmocnejší náčelníci postupne zaberali aj susedné dediny,budovali malé kráľovstvá a stali sa v nich kráľmi.A potom znova,ale teraz najmocnejší porazili tých slabších a stali sa ešte mocnejšími.Až nakoniec zostali len dvaja úctyhodne mocní náčelníci-kráľ HornéhoEgypta s bielou korunou a kráľ Dolného Egypta s červenou korunou.Okolo roku 3200 p.n.l. kráľ Meni z Horného Egypta dobyl Dolný Egypt a symbolicky spojil obe koruny.Zrodila sa krajina ktorú dnes poznáme pod názvom Egypt.

Ramess II. Veľký
Kráľ 19.dynastie(asi 1290-1224 pred n.l.),jeden z najslávnejších a najznámejších egyptských panovníkov.Dnes je známy najmä pod latinským názvom Ramses,ktoré vzniklo z gréckeho Ramesses. Pochovať sa dal v Údolí kráľov,
v jednej z tamojších najväčších a najvýstavanejších hrobiek.
AMON
Boh mesta Wasetu (Téb),stvoriteľ a pán sveta ,kráľ bohov.Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a
v dobách Novej ríše,keď bol Waset hlavným mestom,takže Amon bol najvyššín bohom.
BASTET
Posvätná mačka a bohyňa v podobe mačky,ochrankyňa mesta Perbastetu (Bubastisu).Ako bohyňu uctievali Egypťania Bastet
od najstarších čias,ale pôvodne v podobe levice.Chrámy a kaplnky mala Bastet v celom Egypte.

Múmia je slovo arabského pôvodu. V arabčine označuje živicu, vzácny druh používaný ako liek. Arabi ako prví objavili egyptské múmie a mysleli si, že sú obalené živicou, preto tento názov. Egypťania verili, že jedného dňa príde koniec sveta. Keď sa tak stane, presťahujú sa  na druhý svet. Na túto dlhú cestu budú potrebovať svoje pozemské telá. Ak by im telo zhnilo, nemohli by putovať. Muži, ktorí balzamovali telá, sa nazývali balzamovači. Telá umiestnili do budov, ktoré nazývali Dom krásy a tam ich spracovali. Spočiatku si balzamovanie mohli dovoliť len tí najbohatší. 
                                                                               
Vnútornosti odkladali do nádob, ktoré mali podobizeň Hórových synov:
Amset - egyptský boh ochraňujúci pečeň  

Duamutef - boh s hlavou šakala ochraňujúci žalúdok  

Kebehsenuf - boh  shlavou sokola ochraňujúci črevá  

Hapi –boh s hlavou opice ochraňujúci pľúca.               

Zabalzamované telá ukladali do hrobiek.   

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk