referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Mezopotámia, Staroveký Egypt, Staroorientálne štáty
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: D1NG0
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 258
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 12.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 20m 30s
Pomalé čítanie: 30m 45s
 
OSTATNÉ ORIENTÁLNE CIVILIZÁCIE

STAROVEKÁ INDIA

- patrí k najstarším civilizáciám
- vznikla v povodí riek Indus a Ganges
- 2. pol. 3. tis. Pnl – mestské strediská – harappská kultúra – obrázkové písmo ( dodnes nerozlúštené )
- pol 2. tis. Pnl – vpád indoeurópskych Árijcov, ktorí ovládli celú severnú Indiu ( v priebehu tisícročia )
- vznik centralizovanej ríše v povodí rieky Ganges
- vznik kást : 1.

vládnuca trieda – kňazi- brahmani , hlavná kráľova opora
2. vládnuca trieda – vojaci
3. vykorisťovaná trieda – roľníci a remeselníci
4. najnižšie postavenie - šudrovia – podrobení pôvodní obyvatelia
- brahmanizmus – svojím učením zdôrazňoval rozdelenie soločnosti na kasty, podľa neho mohol každý človek prežiť ďalší život ako príslušník vyššej kasty pokiaľ bude poctivý a poslušný. Inak mal človek prežiť svoj život ako príslušník nižšej kasty, alebo sa jeho duša mala prevteliť do zvieraťa
- bohatá vrstva statkárov, pochádzajúcich z nižších vrstiev – vznik nového náboženstva
- budhizmus – Budha žil v 6. st. pnl. Učil, že človek sa má usilovať o to, aby sa jeho duša po smrti rozplynula a prešla do stavu večnej blaženosti – nirvány
- vytvorili vlastné písmo, desiatkovú sústavu a desať znakov pre číslice
- joga
- rozsaiahle eposy - Mahábharáta 4.st. pnl
- Rámajána 3.st. pnl
-Indus
- v 4. tis. p. n. l. tu začala civilizácia, keď toto územie obsadili drávické kmene (písmo ani jazyk dodnes nie sú rozlúštené)
- v 2. tis. p. n. l. - kmene Árijcov - tým končí osídlenie tohto územia

Ganga

- v 1. tis. p. n. l. sa presunulo centrum od rieky Indus k rieke Ganga - vznikla tu najvýznamnejšia kultúra, kt. súvisí s vládou Ašokovcov - vládli v 4. - 2. tis. p. n. l., zakl. ríše Ašoka, najvýznamnejšie obd. indických dejín

Árijci

- priniesli jazyk, kt. vieme prečítať - sanskrit, sú ním napísané najstaršie náboženské knihy - védy, ale aj najstaršie literárne pamiatky - Mahabháráta, Rámajana

- triedne zloženie:
vládnuca trieda - brahmani, kňazi, vojaci
vykorisťovaná trieda - šúdrovia (pôvodné podmanené obyv.), roľníci, remeselníci
- najrozšírenejšie náboženstvo - hinduizmus

Brahmaizmus
- základ učenia vychádza z véd
- uznáva učenie o kastách (4 základné, mnoho podkást)
- indické kasty: kňazi - brahmánska kasta
šľachta - vaišiovská kasta (obrana a vláda št.)
remeselníci a roľníci
nečistí - šudrovia (chudobní)
- rozdelenie do kást zrušili Angličania v r. 1869, v Indii vyšiel zákon o zrušení kást, dodnes sa však rozdelenie udržiava
- rôzne rituály, napr. žena po mužovej smrti upálená spolu s ním
- náboženstvo bez boha
- reinkarnácia
- cieľ: dosiahnutie brahmy (= energia) - blaženosti - rozplynutie duše v svetovej energii
- život je utrpenie, strasť
- stav blaženosti - keď už návrat duše nie je potrebný
- toto učenie odrážajú aj Mahabháráta a Ramajána
- spoločné znaky s budhizmom:
život = utrpenie
asketický prístup k životu
filozofia + náboženstvo
osud človeka je predurčený - karma
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.