referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Regionálny vývoj Slovenskej republiky po roku 1989
Dátum pridania: 08.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eva Šotníková
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 530
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 
Regionálny vývoj Slovenskej republiky po roku 1989

Úvod

Regionálny rozvoj zahŕňa ekonomické a sociálne procesy, ktoré prebiehajú v prírodno-spoločenskom prostredí regiónu, ktoré by mali využívať a rešpektovať možnosti, predpoklady a osobitosti regiónu. Regionálny rozvoj možno chápať aj ako rast ekonomického a sociálneho potenciálu regiónu a jeho využívanie má viesť k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov. Má viesť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju krajín, so zachovaním trvalo udržateľného rozvoja (Rajčáková 2005). Podľa Lauka (Bašovský, Lauko, 1990) je región zložitý dynamický priestorový systém, ktorý vznikol na základe interakcie prírodných a socioekonomických javov. Považujem za vhodné ešte uviesť definíciu podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý na účely tohto zákona definuje región ako územne vymedzený priestor na tvorbu a uskutočňovanie regionálnej a štrukturálnej politiky na úrovni druhého a tretieho stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek.

Regionálny rozvoj je trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov; región tak prispieva k hospodárskemu rozvoju a k sociálnemu rozvoju krajiny.


Hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja

Podpora regionálneho rozvoja je zameraná najmä na

•rozvoj hospodárstva
•rozvoj ľudských zdrojov
•trvalý rozvoj výskumu a vývoja
•medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu
•rozvoj cestovného ruchu
•zlepšenie sociálnej infraštruktúty
•zlepšenie technickej infraštruktúry regiónu
•verejné práce, ktoré podporujú rozvoj regiónu
•rozvoj kultúry
•rozvoj občianskej vybavenosti v regióne
•opatrenia na ochranu a tvorbu životného prostredia
•podporu efektívneho využívania prírodných zdrojov regiónu


Rozvoj hospodárstva

V záujme rozvoja konkurencie schopnosti regiónov, je potrebné uplatňovať decentralizáciu verejnej správy je podmienkou využitia vnútorných zdrojov regiónov. Využitie lokálnych daností je predpokladom pre vytvorenie atraktívnej a neopakovateľnej ponuky pre rozvoj aktivít v meste a aglomerácii. Vzájomná kooperácia medzi vidieckymi sídlami a mestami predstavuje nový a v budúcnosti bezpodmienečný predpoklad pre rozvoj vidieckeho priestoru. Obce by sa mali spájať medzi sebou a s mestami, ktoré tvoria ich prirodzené sídelné centrá, do rozvojových združení.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Bašovský, O., Lauko, V. (1990): Úvod do regionálnej geografie. SPN, Bratislava, Hampl, M. (2001b): Regionální vývoj: specifika české transformace, europská transformace a obecná teorie. DemoArt Praha, ISBN 80-902686-6-8, Korec, P. (2005): Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989 – 2004. GEOGRAFIKA Bratislava, ISBN 80-969338-0-9, Kollár, M., Mesežnikov, G. (2004): Slovensko 2004 Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO Bratislava , Michálek, A. (2005): Koncentrácia a atribúty chudoby v Slovenskej republike na lokálnej úrovni. Geografický časopis, ročník 57, 2005-číslo 1, Rajčáková, E. (2005): Regionálny rozvoj a regionálna politika.UK Bratislava, ISBN 80-223-2038-2Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, Zákonník práce č. 311/2001 v platnom znení
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.