referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Regionálny vývoj Slovenskej republiky po roku 1989
Dátum pridania: 08.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eva Šotníková
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 530
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 
•bratislavsko – trnavsko – nitriansku
•trenčiansko – žilinsko – banskobystrickú
•popradsko – prešovsko – košickú

9. Faktor ekonomickej špecializácie (nevýhodnej) - Zlá ekonomická špecializácia regiónov na Slovensku postihuje predovšetkým vidiecke oblasti, ktoré boli pred rokom 1989 výrazne orientované na poľnohospodársku výrobu a súčasne sú slabo osídlené. Mimoriadne nepriaznivá situácia nastáva v regiónoch, v ktorých sa skombinovala poľnohospodárska orientácia vidieka s ekonomikou malého mesta závislou na jednom, prípadne dvoch priemyselných závodoch vybudovaných prevažne v čase socialistickej industrializácie. Veľa pracovných síl uvoľnených po roku 1990 z priemyslu a poľnohospodárstva prakticky nemalo šancu nájsť si zamestnanie.

V prípade poľnohospodárskych oblastí spôsobila podobné problémy transformácia poľnohospodárstva, ako dôsledok celkovej transformácie spoločnosti. Výrazne sa zmenila štruktúra poľnohospodárskych podnikov a zameranie výroby nových poľnohospodárskych firiem. Tie poľnohospodárske podniky, ktoré neboli schopné reagovať na zmenené podmienky jednoducho zanikli.

10. Faktor depresnosti priľahlých regiónov susedných štátov - Efekt susedstva sa po roku 1989 začal prejavovať aj v cezhraničných vzťahoch. Pozícia východného Slovenska je z tohto pohľadu veľmi nevýhodnou, je obklopené ekonomicky zaostávajúcimi regiónmi severného Maďarska, Ukrajiny a juhovýchodného Poľska ale stredného Slovenska. Možno konštatovať aj nepriaznivú makropolohu všetkých spomenutých regiónov. Ležia pomerne ďaleko od jadra európského ekonomického priestoru (P. Dostál, M. Hampl 1992, G. Gorzelak 1996, P. Korec, E. Smatanová 2000 a iní)


3. Hodnotenie regionálneho rozvoja Slovenska

Podľa Rajčákovej (2005) vo vyspelých krajinách s relatívne rovnomerným rastom na celom území sa stav nerovnováhy prejavuje v jednotlivých regiónoch v rôznej miere a intenzita šírenia impulzov je zreteľnejšia vo fáze prosperity ako počas fázy hospodárskej recesie. Vývoj medziregionálnych disparít je možné vyjadriť prostredníctvom postupnosti:

•selekcia – diferenciácia v úspešnosti podnikov
•expanzia úspešných – úspešné subjekty v maximálnej miere využívajú svoju prevahu a medziregionálne disparity sú najmarkantnejšie
•difúzia/interakcia – zníženie intenzity rastu rozdielov v dôsledku previazania systému a lokalizácie firiem v zaostalých regiónoch

Korec (2005) vo svojej práci Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989 – 2004 venoval pozornosť viacerým fenoménom, ktoré v súčasnej dobe dominujú a sú to:
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Bašovský, O., Lauko, V. (1990): Úvod do regionálnej geografie. SPN, Bratislava, Hampl, M. (2001b): Regionální vývoj: specifika české transformace, europská transformace a obecná teorie. DemoArt Praha, ISBN 80-902686-6-8, Korec, P. (2005): Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989 – 2004. GEOGRAFIKA Bratislava, ISBN 80-969338-0-9, Kollár, M., Mesežnikov, G. (2004): Slovensko 2004 Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO Bratislava , Michálek, A. (2005): Koncentrácia a atribúty chudoby v Slovenskej republike na lokálnej úrovni. Geografický časopis, ročník 57, 2005-číslo 1, Rajčáková, E. (2005): Regionálny rozvoj a regionálna politika.UK Bratislava, ISBN 80-223-2038-2Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, Zákonník práce č. 311/2001 v platnom znení
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.