Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývoj človeka

Ramapithecus
- prvý vzdialený predok ľudí
- žil vo východnej Afrike, južnej Ázii a pravdepodobne aj v Európe
- Postava: výška 100- 110 cm, chôdza po štyroch

OPOČLOVEK
Australopithecus africanus
- paleolit
- Postava: takmer vzpriamená, 120- 125 cm, 35-45 kg, mal ostré črty
- („južná opica“) bádatelia ho dlho pokladali za spojovací článok medzi Ramapithecom a rodom Homo. Dnes časť vedcov túto mienku spochybňuje. Chápu ho ako vedľajšiu vetvu na ceste k človeku
- vymrel asi pred 1,5 mil rokov

PRAČLOVEK
Homo habilis ( človek zručný )
- žil pred 4- 1,5 mil rokov- najstarší paleolit
- žil v dnešnej Keni a severnej Tanzánii
- Nástroje: jednoduché kamenné, sekáče, oštepy
- Obživa: čo našiel v prírode
- Príbytky: jednoduché, prístrešky z konárov, previsy skál
- Postava: výška 120- 125 cm, váha 40 kg
- prekročil prah prechodu od zvieraťa k človeku

Homo erectus ( človek vzpriamený )
- žil pred 2- 1,5 mil rokov – starý paleolit
- Príbytky: žil v tlupách bez stáleho obydlia, prístrešky z dreva
- Obživa: rastlinná potrava- zber, spoločný lov veľkej zveri( slony, nosorožce ), zaháňali ich
do priepastí, rybolov
- Nástroje: univerzálny- pästný klin, jednoduché zbrane z kremeňa, pieskovca, vápenca a pazúrika
- Postava: robustná, 160-165 cm, 50-60 kg
- poznali oheň, používali ho, ale nevedeli ho zapáliť, preto ho museli udržiavať
- je možné, že používali akýsi druh znakovej reči
- Náleziská: Domica, Gánovce, Ázia, VS Afrika, stredná Európa

Striedanie ľadového a medziľadového obdobia
Začiatok rodových spoločenstiev, vytvárali sa tlupy
Prisvojovacie hospodárstvo

Homo sapiens ( človek rozumný )
1.Neandertalec
2.Kromaňonec (hranica paleolitu a mezolitu)
- žil asi pred 200 tis.- 40 tis. rokmi- stredný paleolit
- najznámejší je Homo sapiens neanderthalensis („neandertálec“)
- Nálezisko: Neanderthal pri Dusseldorfe
- objem mozgu mal približne ako dnešný človek
- začal sa zamýšľať nad zmyslom života a smrti (duša)
- viera v posmrtný život- pochovával mŕtvych , do hrobu im dával zbrane, nástroje a potravu
- abstraktné myslenie, používanie jednoduchého jazyka
- zanechal prvé stopy výtvarného úsilia
- vedel zakladať oheň
- žil v dobe ľadovej v oblastiach od Južného Francúzska po Sibír, od Afriky po Blízky a Ďaleký Východ
- Príbytky: stanové, jaskyne
- Nástroje: oštepy (1. diaľková zbraň), sekáče- dobrý lovec (vysoká zver, jaskynné medvede, sibírske kozorožce) potrava i kožušiny
- Nálezy: na území SR: výliatok mozgovej dutiny neandertálca v Gánovciach pri Poprade, čelová kosť neandertálskej ženy v Šali, početné nálezy materiálnej kultúry Bojnice

ČLOVEK SÚČASNÝ
- dnešného typu (mal už všetky znaky dnešného človeka)

Homo sapiens sapiens
- obdobie mladšieho paleolitu
- osídlil takmer všetky kontinenty
- do Európy prišiel z východu asi pred 40-35tis. rokmi
- názov „kromaňonskí ľudia“ dostali podľa prvého náleziska v bývalom kameňolome v
Cro- Magnon v južnom Francúzsku
- Lov: boli to vynikajúci lovci, v tlupách lovili dokonca mamuty, mohutné jaskynné medvede a inú vysokú zver žijúcu v končiacej sa dobe ľadovej
- Zbrane na lovenie: oštep, kopija, hrubé kyje(zakryté vlčie jamy)
- Nástroje- rozmanité, precízne, vypracované- špecializované, prispôsobené na jednotlivé účely: ostré špice na oštepy, kamenné čepele nožov, dokonalé kliny, sekere, luk
(z pazúrika- obsidián, sopečné sklo) – nástroje vyrábali cieľavedomými údermi a odštepovaním z kameňa
- ovládali súvislú reč (mohli plánovať spoločné poľovačky)
- Maľby, nákresy: vyryté, namaľované alebo nakreslené obrázky na stenách jaskýň
- množstvo dokonalých výtvarných techník (stovky nálezov), aj viacfarebné diela
- poloreliéfy zvieracích hláv, sochy zvierat
- Venuše- malé ženské figúrky, zväčša korpulentné Napr. Venuša z Moravian nad
Váhom- jedna z najvýznamnejších umeleckých pamiatok z tohto obdobia
vyrobené z mamutieho kla
- nález najstaršej peci na vypaľovanie keramiky na sveta, ktorú pravdepodobne
používali v tábore lovcov mamutov v Dolných Věstoniciach na Morave

Porovnanie:
1. kedy, kde žil4. obživa
2. výzor5. nástroje, zručnosti
3. príbytky6. náleziská

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk