referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Sobota, 22. februára 2020
Predslav
Dátum pridania: 28.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gustinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 607
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Svätopluk, panovník Veľkej Moravy, mal, ako je všeobecne známe, troch synov. Najstarší z nich bol Predslav. Narodil sa pravdepodobne v Nitre, ako aj jeho mladší bratia Mojmír II. a Svätopluk II. V Kosmovej Českej kronike z rozhrania 11. a 12. storočia sa píše o Svätoplukovej smrti, ktorý sa vytratil od svojho vojska a utiekol nepoznaný k trom pustovníkom na nitriansky Zobor do kostola, ktorý tam s jeho pomocou postavili. I tento záznam nepriamo dokazuje, že Svätopluk žil a pôsobil v Nitre. Kosmov záznam zároveň potvrdzuje, že na Zobore bolo veľkomoravské učilište. Dôležitým prameňom poznávania našej najstaršej minulosti je Cividalské evanjelium, známe v celom kultúrnom svete.

Evanjelium vzniklo na prelome 5. a 6. storočia. Prvé dôležité záznamy z tohto evanjeliára uverejnil roku 1877 C. L. Bethmann. Ukázalo sa, že sú dôležitým prameňom pre dejiny Slovienov, a to rovnako naddunajských, ako i panónskych. Súborne, v evanieliáriu, nie sú ešte všetky mená identifikované. Ale podstatná časť je podľa profesora Jána Stanislava zapísaná s koncovkou PRE, čiže sú to mená západoslovanského pôvodu, teda prevažne slovanské. V tomto evanjeliáriu sa vyskytuje za menami Svätopluk a Svätožizňa – Predslavus. Dátum narodenia Predslava nepoznáme. Hypoteticky sa predpokladá rok narodenia 854. Keďže už počas pôsobenia Pribinu na jeho nitrianskom kniežatstve bol na nitrianskom Zobore kláštor benediktínov zasvätený sv. Hyppolitovi, je pravdepodobné, že Svätoplukov najstarší syn Predslav bol vychovaný v tomto kláštore.

Ak áno, mohol byť učeníkom Konštantína – Cyrila a Metoda. Žiaľ, zatiaľ sme do roku 1947 nepoznali meno Svätoplukovej manželky, tak nás môžu v budúcnosti prekvapiť i ďalšie údaje, ktoré rozšíria naše poznanie. Je totiž logické, že ak Predslav bol vychovávaný v zoborskom kláštore, museli mať na neho Konštantín a Metod vplyv, prípadne i ďalší učitelia. Škoda, že zo zoborského benediktínskeho kláštora sa nám zachovalo iba torzo dokumentov. Podstatná časť listín zhorela pri požiaroch. Desiatky, ba stovky dokumentov aj zo zoborského benediktínskeho kláštora bolo uložených na Nitrianskom hrade. Požiarov bolo niekoľko. Z majetku zoborského benediktínskeho kláštora sa zachovali vzácne Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113, ktoré majú pre našu historiografiu nenahraditeľný význam a sú našimi najstaršími listinami vôbec. Ak by sa zachovali ďalšie listiny, možno by sme sa dozvedeli viac aj o Predslavovi.

Tak ako Pribina mal syna Ivana kňaza, tak aj Svätoplukov najstarší syn Predslav bol kňazom – taký bol zvyk. Nie sú nám známe miesta, kde Predslav pôsobil. Predpokladáme, že pastorizačnú činnosť vykonával na väčšom celku. Niektorí kňazi či mnísi z nitrianského benediktínskeho kláštora zo Zobora pôsobili aj v Čechách, hoci Čechy patrili k okrajovým oblastiam veľkomoravského štátu. Nevylučuje sa ani možnosť, že Predslav pôsobil ako kňaz v Čechách, podobne ako Pribinov syn Ivan. Sú to však iba hypotézy. Osobnosť Predslava po prvý raz uviedol do literatúry cisár Porfyrogentos v povesti o troch prútoch, ktorými veľkomoravský vladár Svätopluk poučoval svojich troch synov o svornosti a znášanlivosti. Dátum a miesto Predslavovho úmrtia zatiaľ nepoznáme.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.