Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veda, technika a umenie

Obdobie rokov 1836 – 1913 bolo pre všetky druhy umenia časom zmien a experimentov. Predovšetkým sa rozvíjalo maliarstvo a hudba.


Koncom 19.storočia francúzski impresionisti ako Claude Monet, Auguste Rodin a Edgar Degas vyvinuli spontánny štýl, v ktorom maľovali plátna odvážnymi ťahmi farby v úsilí zachytiť pominuteľné účinky svetla. V Anglicku skupina umelcov, básnikov a spisovateľov, tzv. preraffaelisti, odmietali autoritu, ktorej sa dostávalo Raffaelovi ako najväčšiemu maliarskemu majstrovi.


V európskej literatúre vznikalo čoraz viac románov pre rastúci počet čitateľov. Spisovatelia ako sir Walter Scott (Ivanhoe) a Jules Verne (20 000 míľ pod morom) písali romantické dobrodružné príbehy. Charles Dickens v románoch ako Oliver Twist veľmi výstižne opísal ťažký život chudoby v mestách. Wiliam Thackeray v diele Trh márnosti vytvoril obraz života stredných a horných tried na vidieku a v mestách a Elizabeth Gaskellová v knihách, ako napr. Sever a juh, zobrazila život v nových priemyselných mestách na severe Anglicka. Mark Twain, vlastným menom Samuel Langhorne Clemens, bol americkým spisovateľom a humoristom, ktorý napísal Dobrodružstvá Toma Sawyera.


Wagner vyvinul novú formu opery a ruský balet zmenil predstavy o tanci. Beethovenova dramatická a expresívna hudba razila cestu romantickému obdobiu so skladateľmi ako boli Chubert, Mendelssohn, Schuman, Chopin, Berlioz, Verdi, Brahms a Čajkovskij, ktorí vytvorili diela plné vášne a drámy. Giuseppe Verdi bol jedným z najväčších talianskych operných skladateľov. K jeho vrcholným dielam patria opery Rigoletto, Trubadúr a Traviata. Johann Strauss ml. cestoval po Európe a Spojených štátoch s vlastným orchestrom. Preslávil sa svojimi valčíkmi, napr. Na krásnom modrom Dunaji.


Zásluhou hier H.Ibsena, A.P.Čechova a G.B.Shawa sa dráma stala realistickejšou. Roku 1880 americký fotograf britského pôvodu Eadweard Muybridge vytvoril prvé sekvencie filmu a začiatkom 20.storočia sa objavila celkom nová forma umenia: film. Strediskom filmovej tvorby sa čoskoro stal Hollywood v Kalifornii.


Technologický pokrok napredoval čoraz rýchlejšie. Veľký rozvoj komunikácií a dopravy navždy zmenil svet.

Priemysel sa naďalej rozvíjal, prinášal nové vynálezy, nové výrobky a z tovární vychádzali nové druhy tovarov. Zatiaľ čo r. 1850 parné motory na uhlie poskytovali energiu pre stroje, začiatkom 20.storočia sa začala využívať ako zdroj energie elektrina a nafta. Roku 1859 Edvwin L.Drake našiel v Oil Creeku v Pensylvánii v USA výdatné ložiská ropy v hĺbke len 22 metrov. Ropa poskytovala palivo pre spaľovacie motory, čo urýchlilo vynález prvých automobilov.


Nemecký inžinier Gottlieb W. Daimler vynašiel roku 1886 vysokorýchlostný benzínový motor s vnútorným spaľovaním, ktorý bol presvedčivo lepším ako dovtedy používané parné motory. V Spojených štátoch Frank a Charles Duryeaovci vyrobili roku 1892 prvé vozidlá a Henry Ford zhotovil roku 1893 svoje prvé sériové auto.


V novom chemickom priemysle zohrali významnú úlohu produkty z ropy, ktoré umožnili rozvoj obrovského množstva materiálov, napríklad plastov, čistiacich prostriedkov, umelých hnojív, farieb, farbív, nylonu, umelého kaučuku a výbušní.


Škótsky vynálezca sir Alexander Graham Bell vynašiel telefón a roku 1877 otvorili v Pittsburghu prvnú verejnú ústredňu. V tom istom roku plodný americký vynálezca Thomas Alva Edison skonštruoval fonograf, ktorý umožnil zaznamenávanie zvuku na valci pokrytom fóliou a jeho prehrávanie.


Prvé bezdrôtové rádio malo sklené elektróny. Nikto nevedel, že elektromagnetické vlny existujú, kým to nemecký vedec Heinrich Hertz roku 1887 nedokázal ich vysielaním a prijímaním v laboratóriu.


Roku 1879 Edison predviedol prvú elektrickú žiarovku, roku 1880 po prvý raz použili jeho systém na osvetlenie parníka. Roku 1882 dokončili v New Yorku prvú veľkú elektráreň, ktorú navrhol a inštaloval Edison., Roku 1891 Edison vynašiel kinetoskop (filmový projektor) a kinetograf, ktorý používal na výrobu hraných filmov, a dokázal ho synchronizovať so svojím fonogramom, takže roku 1896 urobil prvé ozvučené a hrané filmy.


Prvé bicykle boli nepohodlné a nebezpečné. Velocipéd s jedným veľkým a jedným malým kolesom zostrojil James Starley začiatkom 70. rokov 19.storočia, mal plnogumové obruče a nemal brzdy.


Vedci sa domnievali, že všetky veci sa skladajú z atómov. Dôkaz poskytol Ernest Rutherford roku 1910 objavom atómového jadra.
KEDY SA TO STALO


1837 Samuel Morse vynašiel Morseho abecedu

1855 Vynález Bessemerovho konvertora

1859 Prvý ropný vrt v Pensylvánii

1866 Francúz Georges Leclanché vynašiel suchu batériu

1867 Nobel vynašiel dynamit

1868 Mendelejev vytvori periodickú tabuľku

1876 Bellov prvý telefonický hovor

1877 Nikolaus A.Otto si patentoval štvortaktný benzínový motor

1878 Prvá telefónna ústredňa

1882 Prvá hydroelektráreň na výrobu elektriny

1885 V Nemecku zostrojili prvé motorové vozidlo

1888 J.Dunlop znova vynašiel pneumatiku

1897 Marconi vynašiel prvý rádiový systém

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk