referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hedviga
Nedeľa, 17. októbra 2021
Rímske cisárstvo
Dátum pridania: 31.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: svetluska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 946
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

PRINCIPÁT /25,27predKr.-284/

Gaius Octavianus-/25,27pr.Kr.-14po Kr./ –13.1. sa vzdal všetkých plných mocí, ale 16.1. ho rímsky senát požiadal,aby si ponechal dovtedajšie plné moci udelil mu titul PRINCEPS SENATUS /prvý muž v senáte/ a titul Augustus...sústredil vo svojich rukách rozhodujúce republ.úrady:

- Tribún ľudu /ľud.zhromaždenia+zákony/
- Censor /ohodnocoval majetok, zostavoval senát/
- Pontifex Maximus /najvyšší kňaz od r.12 pr.Kr./
-podľa potreby zastával aj iné úrady
-mal kontrolu nad vojskom-PROKONZULSKÉ IMPÉRIUM/opieral sa o rím.armádu-25 légii=6000 vojakov/
-vytvoril nový právny systém- PRINCIPÁT
-označoval sa za syna božského Júlia- CISÁR

VNÚTORNÁ POLITIKA

-vojny rozbili tradičné rím.mravy, upadla viera...Augustus sa snažil o obnovu tradičnej morálky a tradičného náboženstva-obnova chrámov
-nastal aj veľký rozvoj kultúry a vzdelanosti -historik Titus Livius: Dejiny Ríma od založenia mesta -básnik Publius Vergilius Maro: Aeneas
-dal vybudovať mnohé stavby v Ríme
-realizoval heslo: Chlieb a hry - obilie a gladiátorske hry...vnútorný pokoj

ZAHRANIČNÁ POLITIKA

-dal do poriadku správu provincií-spravoval ich pomocou vl. úradníkov-LEGÁTOV
-rozšíril územie ríše-v Eu.hranicou rieky Dunaj a Rýn...boje s Germánmi/9 po Kr. porážka rím. armády pri Teutoburskom lese/
-spojenectvá s germ.náčelníkmi- v Čechách Marobudovo kráľovstvo, po jeho zániku na Sl. Vaniovo kraľovstvo
-po Augustovej smrti 14 po Kr. sa stal cisárom syn jeho 3. manželky Tibérius /14-37 po Kr./-za jeho vlády zomrej Kristus
Caligula /37-41/ vládol despoticky, zavraždený vojakmi/
Claudius /41-54/ obnovil poriadok,nové cis. úrady
Nero /54-68/-syn 4.manž. Claudia...zneužíval svoju moc, „umelec“
-r.64 prvé prenasledovanie kresťanov-obvinili ich z požiaru Ríma,popravení sv.Peter a Pavol
-r.65 prezradene tzv.Pisoniovo sprisahanie-účast.popravení /Piso,Seneca-Nerov učiteľ/
-r.68 vzbúrili sa rím.vojská...Nero na úteku spáchal samovraždu...koniec vlády 1.rím dinastie=
=Julsko-klaudiovská dynastia – 27 pr.K.-68 poK.
V r. 68-69 vyhlásili rím. vojaci za cisárov troch veliteľov...zvíťazil Flávius Vespánius /69-79/-zakladateľ Fláviovskej dynastie –69-96...syn Titus /79-81/-bol zavedený poriadok,nastal rozvoj,monumentáln stavby-Titov oblúk,Coloseum...
Domitianus/81-96/-2.Vespasianov syn-prenasledoval senátorov,“Pán a Boh“,
-v r. 70 zničil Jeruzalem-provincia Palestína,1. oficiálne prenasledovanie kresťanov,zavraždený pretoriánmi

ADOPTOVANÍ CISÁRI

-r.96 senát zvolil za cisára starého senátora M.Coccecia Nervu/96-98/...aby zabezpečil pokoj adoptoval si M.Ulpia Traiana/98-117/-výborný vojnový veliteľ,
-ovládol Dákov a Peržanov,
-za jeho vlády dosiahla ríša najväčší územný rozsah
-nástupca Hadriánus/117-138/-snažil sa udržať územie...na hraniciach budoval súvislý pás opevnení a strážnych veži LIMES ROMANUS /pr. Hadriánov val v Británii/
Antónius Pius/138-161/-pokračoval v H. úspešnej politike
Za vlády všetkých adopt.. cisárov bol veľký rozkvet, v provinciách remesel. a poľno. výroba...obchod...obdobie pokoja a stability
Marcus Aurélius Antónius/161-180/ posledný adopt. cisár-začali sa zahraničnopolitické problémy-viedol obranné vojny-161-166...vojna proti Peržanom
- 166-181...Markomanské vojny-proti germánskym a sasrmanským kmeňom, kt. prenikali z úz. Severne od Dunaja...boje aj na našom území,sídlili tu Kvádi-pamiatka:nápis na trenčianskej hradnej skale z r. 179/180
-rím.vojská postavili vojnové pevnosti,osady/Devín,Stupava/
-časť nášho územia sa stala súčasťou rímskeho impéria/Gerulata,Rusovce/
Comodus/180-192/-po ľ rokoch uzavrel mier s germ. kmeňmi-zavraždili ho pretoriáni
...vystriedalo sa viacero cisárov na rímskom tróne
-v r. 193 voj. velitiľ Septimus Severus/193-211/,kt.pochádzal zo severnej Afriky,porazil súperov Pertinaxa a D.Juliana a stal sa cis.-zakladateľ Severovskej dynastie/193-235/
za jeho vlády bolo posledné pokojné obd. ...po smrti - prejavy krízy

KRÍZA RÍMSKEJ RÍŠE

-nástupcovia SS sú neschopní-O výboje,O nové územia,O noví otroci...kolonát-kolóni-slobodní roľníci si prenajímali pôdu,museli splácať úver...dlhy...pracovali namiesto otrokov
r. 235 vojaci zavraždili Alexandra Severa-posledný cis. severovskej dynastie
kríza...

OBDOBIE VOJNOVÝCH CISÁROV /235-284/

- vojaci,légie, v rôznych častiach ríše vyhlasovali za cisárov svojich velitľov-aj viac cisárov naraz...nedokázali ríšu ubrániť pred nájazdmi barbarských kmeňov,niektoté úz. sa odtrhli a bránili sa samy

DOMINÁT /284-476/

-r. 284 vojsko na V vyhlásilo za cisára veliteľa Gaia Valeria Diokleciána/284-305/ nový systém vlády TETRARCHIA-súčasne vládli 4 cisári-2 augustovia,2 cézari
-cisár=neobmedzený vládca, titul Dominus et Deus
-úz.rozdelil na 4 prefektúry...12 diecéz...101 provincií-riadili úradnici,kt. mali len občiansku moc
-légie rozdelil na menšie časti, aby zabránil uzurpáciam moci:
-časť na hraniciach v stálych táboroch
-časť posielal podľa potreby na miesta ohrozované vpádmi
-reformy na oživenie hospod.-zavedenie tzv.ediktu o cenách-max ceny tovarov-neúspešná
-nové zlaté mince solidy
-v r. 305 sa vzdal vlády... občianska vojna o nástupcu
Konštantín Veľký/306-337/ porazil súperov a od r. 321 vládol ako jediný vládca
-r.313 Milánsky edikt-náb. sloboda pre kresťanov
-r.325 cirkevný snem v Nicei-základné články kresťanskj viery
-r.330 nové hl mesto- KONŠTANTÍNOPOL
...381 –kresťanstvo je jediné štátne náboženstvo

ROZDELENIE RÍŠE

-2.pol.4.st. útoky rôznych kmeňov, spoluvládcovia
-r.395 Theodocius/379-395/-zakázal OH
-rozdelil ríšu na dve časti:

V syn Arcadius-po grécky
Z syn Honorius-po latinsky

 
Podobné referáty
Rímske cisárstvo GYM 2.9263 2409 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.