Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Králi Európy: Hitler a Stalin

Adolf Hitler –Rakúšan so židovskými koreňmi sa narodil 20. apríla 1889 v malej dedinke Brunau nad Innom. Študoval v Rakúsku. Na strednej škole naňho mal veľký vplyv jeho učiteľ dejepisu, ktorý rozprával žiakom o nemeckých osobnostiach ako bol Bismarck a Fridrich Veľký a to spôsobilo, že Adolfovi utkvela v hlave myšlienka o nemeckom nacionalizme. V tých časoch mu umrel otec, a tak sa stal hlavou rodiny ako 13 ročný. Napriek tomu, že sa učil úspešne, a predmety, ktoré mu nešli sa doučil, maturitu si nedokončil – kvôli zdravotným problémom. Keďže nemal maturitu, ťažko sa mu hľadala práca. Matka mu dohovárala, aby si nejakú tú prácu zohnal, ale jemu sa táto myšlienka hnusila. Túžil aby sa stal veľkým umelcom. Neskôr keď sa presťahuje do Mníchova tvrdí, že je bez štátnej príslušnosti a nenarukuje na vojnu. Dostane sa pred súd, ale vtedy sa zistí, že je fyzicky neschopný slúžiť v armáde.

Neskôr však narukuje dobrovoľne. Dostane vojenské vyznamenanie, a neskôr sa stáva tajným agentom nemeckej armády. V roku 1919 dostal za úlohu vyšetrovať Nemeckú robotnícku stranu. Zúčastnil sa na mítingu a nadchol sa jej politickým myslením. Neskôr sa stal jej členom, a potom aj vodcom. Jej logom sa stal hákový kríž. Posledná podoba jeho strany bola Národnosocialistická nemecká robotnícka strana. Hitler začal rečniť po kluboch a hostincoch, o Versaillskej zmluve - samozrejme v zlom, pretože táto zmluva bola namierená proti Nemcom, neskôr sa začínajú formovať prvé fašistické myšlienky. 9. novembra 1923 vedie Hitler spolu s Erichom Ludendorff 2000 demonštrantov za zvrhnutie bavorskej vlády cez Mníchov. Polícia demonštrantov zahnala, a na Hitlera bol vydaný zatykač za vlastizradu na 5 rokov, pričom jeho stranu rozpustili. Ale keďže s jeho myšlienkami bavorské úrady tajne sympatizovali udelili mu len ľahký žalár. Odsedel si nakoniec len 9 mesiacov a tam napísal svoju knihu Mein Kampf (Môj Boj). Písal v nej o budúcnosti Nemecka, opisoval svoje teórie o komunistoch a židoch (ale aj iných rasách) a otvorene v nej písal o pomste krajinám Dohody. Keď vypukla povojnová hospodárska kríza, ktorá zasiahla aj Weimarskú republiku, časť nemeckých politikov za to vinila štáty dohody, hlavne Francúzsko. Potom prišiel krach New Yorskej burzy. Hitler sľuboval nápravu zlého hospodárskeho stavu.

Keď sa Hitler neskôr stal kancelárom Nemecka, predalo sa kópií jeho knihy milióny. Čím ďalej pôsobil v politike, tým viacej mu narastala popularita. Politici, ktorým sa nepáčil jeho štýl vlády radšej boli ticho, aby neskončili mŕtvi. Hitler rozposlal do ulíc elitnú jednotku SS. Neskôr pakt medzi Stalinom a Hitlerom vyniesol rozsudok nad Poľskom. 1. septembra vtrhli Nemecké vojská do Poľska, ktoré si ľahko podmanili. Hitler tam dal postaviť koncentračné tábory, do ktorých posielal hlavne Židov (aj iné rasy). Vo vojne vyhral veľa bitiek. Bojovalo sa po celej Európe a v severnej Afrike. Hitler jeden čas ovládol takmer celú Európu. Do vojny rukovali vysokí blondiaci, s modrými očami (takto vyzerá typický Nemec) – presný opak Hitlera. V roku 1945 keď sa už vojna pomaly končila sa zabil Hitler aj spolu s jeho manželkou Evou Braunovou. Dodnes niesú objasnené okolnosti ich smrti, preto sa naskytujú len teórie. Jedna z nich je, že Hitler otrávil svoju manželku a hneď na to aj seba v jeho vile. Druhá zase tvrdí, že sa zastrelil v úkryte, kým vojaci armády tretej ríše umierali na bojových frontoch. Dnes sa to už nikto nedozvie...Jozef Vissarionovic Stalin-pochádzal z najnižšej sociálnej vrstvy, jeho matka chodievala cudzím ľuďom prať a upratovať, otec opravoval topánky a bol ťažký alkoholikom. Keď mal Stali desať rokov jeho otca dopichali na smrť počas alkoholických orgií v jednej krčme.

V tom istom roku sa mladý Vissarionovič dostal pod kolesá auta, desať dní ležal v kóme a po otrave krvi, ktorú zapríčinili zle vyčistené rany, mu ľavé predlaktie ostalo navždy necitlivé.Na želanie matky , ktorú veľmi miloval, vstúpil do kňazského seminára v Tbilisi, no keď mal dvadsať rokov, už tam viac rokov nemohol vydržať. v roku 1903 sa po rozštiepení sociálnodemokratickej strany Ruska pridal k boľševikom a stal sa veľmi aktívnym členom strany - bol nadaným agitátorom, ktorého príkazy a frázy vzbudzovali šoky.Lenina, ktorého už vtedy veľmi obdivoval, stretol po prvý raz roku 1905 vo Fínsku. V tom čase už Vissarionovič používal rôzne krycie mená, pretože ho prenasledovala cárska polícia posledným bolo „ Muž z ocele“ - Stalin a to si aj ponechal, pretože znelo lepšie ako jeho vlastné meno a okrem toho mal fonetickú podobu s meno Lenin.V priebehu Októbrovej revolúcie roku 1917 Stalin nevystúpil nijako významne do prostredia, ale po komunistickom prevrate sa stáva veľmi aktívnym a roku 1922 je už generálnym sekretárom Ústredného výboru strany.Necelý rok pred smrťou Lenin píše do svojich poznámok informácie, ktoré dokazujú, že Stalinovi už nedôveroval, a že už nebol presvedčený, že svoju moc bude vždy správne nasadzovať. Preto hľadá vhodné možnosti a prostriedky , ako ho pozbaviť vysokej pozície, no priebehu ťažkej choroby mu už na to nenechá čas.

Stalin sa postará o zabalzamovanie jeho mŕtvoly a o jej uloženie v mauzóleu. Po Leninovej smrti vypukol dramatický boj o moc, bolo známe, že Lenin si želal za svojho nástupcu Leva Trockého z ľavého krídla strany. Trockij prejavoval veľké ambície na prebratie najvyššej štátnej funkcie , podporovali ho aj dvaja ďalší vplyvný muži Kamenev a Sinovjev, tiež z ľavého krídla. Stalin pochopil, že musí hneď niečo podniknúť, podarilo sa mu získať na svoju stranu oboch spojencov Trockého. Stalin keď realizoval túto časť svojho plánu, obrátil sa napokon aj proti Kamenevovi a Sinovjevi a pozbavil ich akejkoľvek moci. Netrvalo dlho a postavil sa aj proti svojim vlastným ľuďom z pravého krídla strany a eliminoval aj ich. Po tejto dôkladnej čistke prešiel na druhú stranu a zaradil sa do extrémnej ľavicev Ústrednom výbore.Jeho moc úžastne vzrástla a stal sa už v tridsiatich rokoch neobmedzeným vládc

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk