referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Organizácia spojených národov
Dátum pridania: 25.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Tuning
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 110
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Vznikla 24.10. 1945. Počet zakladajúcich členov bol 51 , dnes je ich vyše 180. Najuniverzálnejšia medzinárodná organizácia a najdôležitejšia, na práci ktorej sa podieľa rozhodujúca väčšina štátov sveta. Jej vznik a vývoj odzrkadľuje prehlbujúcu sa ekonomickú ,politickú a sociálnu spätosť rozličných častí dnešného sveta , ich rastúcu vzájomnú závislosť. Jednou z hlavných charakteristík OSN ,ktorou sa odlišuje od svojej predchodkyne- medzivojnovej Spoločnosti národov –je skutočnosť, že sa v nej dostali do pozornosti aj svetové hospodárske, globálne problémy ľudstva. Ich riešenie na tomto širokom svetovom fóre v nemalej miere ovplyvňuje medzinárodné podnikateľské aktivity. Prijímajú normy a pravidlá , ktoré sú záväzné pre jednotlivé štáty .Zakladajúci dokument - Charta O S N , podpísaná 26. 6. 1945, vstúpila do platnosti 24. 10. 1945, keď ju ratifikovala väčšina vtedajších členských krajín. Na pamiatku tejto skutočnosti bol 24. október vyhlásený za Deň OSN. Charta OSN zahŕňa činnosti OSN v hospodárskej a sociálnej oblasti. Hospodárska stabilita blahobyt a potreba medzinárodnej hospodárskej spolupráce sa v nej chápu ako nevyhnutý základ pre rozvoj a upevnenie mierových vzťahov medzi národmi.

Ustanovenia Charty odzrkadľujú skutočnosť, že riešenie mnohých hospodárskych a sociálnych problémov presahuje možnosti jednotlivých národných štátov, že sa dá realizovať len na základe konzultácií či spoločnej akcie širšieho medzinárodného spoločenstva.Pozornosť orgánov OSN sa koncentruje na: najzávažnejšiu svetovú hospodársku situáciu,smery rozvoja svetového hospodárstva, svetový obchod ,obchod so surovinami, zabezpečenie potravinami, poskytovania technickej pomoci rozvojovým krajinám, financovanie hospodárskeho rozvoja, industrializácia rozvojových krajín, využívanie prírodných zdrojov, svetová doprava a spoje, činnosť regionálnych hospodárskych komisií atď.Pre široký okruh hospodárskych problémov OSN si vytvorilo viaceré špecializované agencie. Regionálne hospodárske komisie OSN zohľadňujú špecifiká jednotlivých svetových regiónov pri posudzovaní existujúcich hospodárskych problémov.

OSN disponuje šiestimi hlavnými orgánmi: 1. Valné zhromaždenie OSN – schádza sa raz za rok na zasadnutiach sú zastúpené všetky členské štáty- na základe vzájomnej rovnosti hlasu- bez ohľadu na svoju veľkosť. 2.Rada bezpečnosti- je najdôležitejším orgánom každodennej činnosti OSN , ktorí prijíma závažné a pre členské štáty i záväzné rozhodnutia- pri ich neplnení zasa sankcie. Od vzniku má zastúpených 5 stálych členov- USA , Ruská federácia, Čínska ľudová republika, Veľká Británia, Francúzsko - sú to veľmoci, ktoré boli spojencami v protifašistickej koalícií počas 2. svetovej vojny.Má zodpovednosť za medzinárodný mier a 10 nestálych členov volených na 2 roky. 3. Hospodárska a sociálna rada.4. Poručenská rada OSN 5.Medzinárodný súdny dvor6.SekretariátVšetky tieto orgány majú od roku 1946 svoje sídlo NEW YORKU,NY. USA,s výnimkou Medzinárodného súdneho dvora ,ktorý je v Haagu- Holandsko.Niektoré významné orgány však majú sídlo v Ženeve- Švajčiarsko a vo Viedni –Rakúsko . Činnosť mnohonárodného kolektívu pracovníkov OSN riadi generálny tajomník.

Volí ho Valné zhromaždenie OSN , ktoré sa často označuje ako ,, svetový parlament“ . V súčasnosti od decembra 1996 je predsedom Kofi Annan-Ghana.Pri H S R vyvíja činnosť 5 regionálnych komisii, ktoré plnia z hľadiska svetového hospodárstva cenné informačné, študijné a koordinačné funkcie.:1.Európska hospodárska komisia- pracuje od r. 1947 so sídlom v Ženeve. –Švajčiarsko.Má na starosti rozvoj európskeho hospodárstva, rozvoj hospod. vzťahov medzi európskymi štátmi a krajinami sveta.2.Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Tichomorie. Má sídlo v Bangkoku, Thajsko. Jej úlohou je pomáhať pri rozvoji hospodárstva členských krajín daného regiónu , jej členmi sú USA , Veľká Británia a iní.3. Hospodárska komisia pre Latinskú Ameriku a karibskú oblasť sídlom Santiago, Chile.4.Hospodárska komisia pre Afriku – sídlo Addis Abeba5. Hospodárska a sociálna komisia pre západnú Áziu Ammán JordánskoPre rozvoj medzinárodných vzťahov majú osobitný význam odborné organizácie OSN Zaoberajú sa špecifickými problémami, ktoré majú celosvetový charakter .

Tieto odb. org. Majú na základe Charty OSN rozsiahlu zodpovednosť v ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, výchovnej , zdravotnej a inej oblasti. OSN si pri svojom založení vytýčila tieto ciele:Udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť ,rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi, založené na princípoch rovnoprávnosti a sebaurčenia, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu pri riešení ekonomických, sociálnych ,kultúrnych a humanitných problémov posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám pre všetkých, koordinovať akcie členských krajín smerujúce k dosiahnutiu uvedených cieľov. Členské štáty sú povinné plniť záväzky vyplývajúce z Charty OSN , medzinárodné spory riešiť pokojnými prostriedkami, nepoužívať silu ani hrozbu silou , všestranne podporovať OSN.

OSN pomohla realizovať – právo národov na sebaurčenie -prispela k ich oslobodeniu od kolonializmu-mierové sily –mierové operácie OSN- t.j. vojenské jednotky , dobrovoľne zostavené viacerými štátmi. Tieto jednotky sa nazývajú ,, modré prilby“.Nachádzajú sa v oblastiach, ktoré si vyžadujú dozor nad presadením a dodržiavanímmierového usporiadania po zničujúcich ozbrojených konfliktoch.-OSN formulovala prvú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv-1948 -úrad vysokého komisára pre utečencov- likvidujú sa dôsledky vojnových konfliktov. Vysokým komisárom je Sadako Ogata. Jedným zo 14 spoluautorova aj dodnes aktuálneho a nikdy nespochybňovaného textubol popredný slovenský diplomat Ján Papánek.Vďaka oveľa pevnejším základom mieru, ktorých súčasťou je nádejný proces odzbrojenia, môže sa OSN oveľa dôkladnejšie a s väčším účinkom sústrediť na medzinárodnú spoluprácu pri pomoci najzaostalejším krajinám, pri odstraňovaní hladu, podvýživy, chorôb, negramotnosti či dôsledkov živelných pohrôm.Členom OSN nieje Švajčiarsko. Samostatná Slovenská republika bola do OSN prijatá po svojom vzniku v r. 1993.
 
Podobné referáty
Organizácia spojených národov SOŠ 2.9253 3115 slov
Organizácia spojených národov SOŠ 2.9285 513 slov
Organizácia spojených národov GYM 2.9413 813 slov
Organizácia Spojených národov GYM 2.9871 2157 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.