Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Josip Broz Tito

Josip Broz Tito (1892-1980)

- juhoslovanský politik, narodení ako Josip Broz v Chorvátsku, ktoré vtedy bolo súčasťou habsburskej monarchie. Roku 1913 bol povolaný do armády a roku 1915 vyznamenaný za statočnosť. Neskôr v tom roku bol vážne zranený a zajatý Rusmi. Po vypuknutí revolúcie v Rusku bojoval v Červenej armáde.

Keď sa roku 1920 vrátil do Chorvátska, bolo už súčasťou Juhoslávie. Vstúpil do komunistickej strany a rýchlo v jej hierarchii postupoval, aj keď bol tri krát uväznený za podvratnú činnosť a v poslednom prípade mu bol vymeraný päťročný trest väzenia.

Po prepustení v roku 1934 sa stal členom komunistickej strany. V tom období, so zámerom úniku vládnemu dozoru, začal používať meno ,,Tito“. Roku 1937 sa stal generálnym tajomníkom ilegálnej Komunistickej strany Juhoslávie, ktorá bola už roku 1922 zakázaná. Po nemeckom a talianskom útoku na Juhosláviu v apríli 1941 sa Tito postavil na čelo partizánskeho hnutia odporu. Jeho nepriateľom neboli len okupačné sily Osi, ale aj ustašovci- chorvátsky separatisti, ktorí podporovali okupantov- ako aj srbský nacionalistickí žandári. Titovi poskytli pomoc Spojenci, jeho partizáni odrazili sedem jeho nemeckých ofenzív, viazali 30 nemeckých divízií a nakoniec krajinu oslobodili bez nutnosti spojeneckej invázie. V roku 1943 bol Tito zvolený na čelo dočasnej revolučnej vlády a dostal titul maršala Juhoslávie.

Po skončení vojny bol predsedom vlády a od roku 1963 prezidentom Juhoslávie. Tito odmietol Stalinove pokusy smerujúce ku kontrole komunistických štátov východnej Európy. Namiesto toho viedol Juhosláviu k decentralizovanej forme socializmu s nezávislou zahraničnou politikou, založenej na neúčasti vo vojenských blokoch a nezávislosti od Sovietskeho zväzu, ako aj Spojených štátov. Za Tita sa Juhoslávia stala najliberálnejším komunistickým štátom v Európe. Zrejme najväčšou Titovou zásluhou bolo, že sa mu podarilo udržať jednotu Juhoslávie. Od jeho smrti uplynulo vyše 20 rokov, keď štát rozštiepilo ostré nepriateľstvo jednotlivých republík, ktoré v niektorých z nich nakoniec v plnej sile prerástlo do občianskej vojny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk