Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovensko a Hitler

Hitler mal v záujme zlikvidovať ČSR a podporiť vznik samostatného Slovenska, ktoré by bolo podriadené Nemecku (Slovensko by bolo satelitným – podriadeným štátom). Hitler mal pripravený tajný plán = FALL GRUN – zelený prípad, podľa neho vyvíjal nátlak na nemecké strany v ČSR (karpatonemecká strana, sudetonemecká strana Conráda Henleina), Hitler žiadal od týchto strán, aby stupňovali svoje požiadavky voči vláde ČSR s cieľom poškodiť povesť ČSR a izolovať ju od spojencov. Francúzsko a Veľká Británia sa nechceli kvôli malej krajine zatiahnúť do vojny s Hitlerom, preto naliehali na vládu ČSR, aby vyšla Hitlerovi v ústrety (mníchovský diktát, viedenská arbitráž).

Hitler žiadal od slovenských politikov, aby sa odčlenili od Čiech a vyhlásili samostatnú Slovenskú republiku. Tiso bol kvôli tomu zavolaný do Berlína, kde dostal ultimátum: buď vyhlási vznik samostatnej SR alebo Nemecko ponechá územia Slovenska napospas susedom (Poľsku, Maďarsku).14. marec 1939 – po príchode Tisa z Berlína vyhlásil slovenský snem – vznik Slovenského štátu15. marec 1939 – z Čiech vznikol Proletariát Čechy a Morava pod okupačnou správou Nemecka. Prezident Emil Hácha (Masarik, Beneš). V Čechách nastali vzbury proti Nemcom (najmä študentov). 17. marec 1939 – Nemecko zatvorilo všetky vysoké školy, veľa študentov uväznili, popravili – na počesť tejto udalostí je medzinárodný deň študentstva.

Slovenskú republiku okrem USA uznali všetky štáty. S Nemeckom mala uzavretú zmluvu o ochrannom pomereNajvyššie orgány: 1. vláda SR Vojtech Tuka 2. slovenský snem Martin Sokol, prezident Emil TisoV hospodárstve sme dosiahli významné úspechy – významní ekonómovia Peter Zaťko, Ivan Karbaš, Gejzy Metrický. Slovenská koruna patrila medzi najhodnotejšie v Európe. Potraviny a iné výrobky sa dali na rozdiel od iných krajín voľne kúpiť. Dostatok pracovných príležitosti 1.odchod Čechov 2.pracovné príležitosti v Nemecku – brigády niekoľkomesačné 3.deportácia Židov – ich majetok bol arizovaný v prospech Slovákov 4.Nastal rozkvet v oblasti školstva, veda, kultúraJediná povolená politická strana bola HSĽS (okrem menšín). Jej vodcom Jozef Tiso – diktatúra. Na slovensku vznikli polovojenské oddiely – Hlinková garda – predstaviteľ Alexander Mach. Slovenská mládež bola združená v organizácií Hlinková mládež.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk