Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Datovanie nálezov

1. Typologická metóda-  je založená na porovnávaní výrokov z rôznych aj rovnakých časových období. Sleduje ich zmeny v čase i geologickom priestore. V súčastnosti sa typologické znaky vyhodnocujú pomocou počítačov.

2. Stratigrafická metóda - určuje pamiatky podľa uloženia vrstiev a prekrývania (sídliská alebo pohrebiská).

3. Astronomicko-geologická metóda - vychádza z poznania,že v dôsledku zmien v obehu Zeme okolo Slnka nedopadá na povrch Zeme rovnaké množstvo svetla s tým súvisia výkyvy v zaľadňovaní Európy.

4. Rádiokarbónová metóda - využíva sa pri datovaní organických zvyškov.

5. Dendrochronologická metóda - na počítači sa pomocov letokruhov vek dlhovekých stromov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk