Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pomocné vedy historické

1. Paleografie - písomné pramene
2. Diplomatika - úradné písomnosti3.Heraldika-erby
4. Numizmatika - peniaze, mince
5. Sfragistika - pečate
6. Demografia - vývoj obyvatelstva
7. Archeológia - hmotné pramene
8. Paleontológia - vymreté živočíchy
9. Kodikológia - knihy neúradnej povahy
10. Chronológia - meranie času v minulosťi
11. Epigrafika - nápisy
12. Metrológia - miery a váhy
13. Genealógia - rody
14. Archivistika - pramene v archívnych fondoch

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk