Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lovci

Lovci
Vykopávky v údolí Ambrona v Španielsku nám hovoria o životnom štýle druhu Homo erectus,ktorý žil asi pred 300 000 rokmi.Objav nástrojov
vyrobených z materiálu,ktorý sa v tej oblasti nevyskytoval,nás privádza na myšlienku,že ľudia sa veľmi starostlivo chystali na lov.Technika lovu bola dosť jednoduchá:zaháňali slony k močiarom,v ktorých uviazli a potom už stačilo len zvieratá dobiť oštepmi,kopijami,pästnými klinmi a sekáčmi
Najprimitívnejšie boli oštepy,ktoré získali otĺkaním kameňov.Neskôr ľudia vyrábali pästné kliny.Trvalo niekoľko tisíc rokov,kým sa objavili achuelénske pästné kliny,vyrobené z jadra kameňa.
Pred dobou ľadovou ľudia objavili nové techniky opracúvania kameňa.Vyrábali čoraz dokonalejšie nástroje.V období lovcov sobov sa objavili aj vrhacie zbrane:oštepy vymrštené vrhačom, nástroje z kostí a parohoviny prevládajú,harpúny z parožia sobov na chytanie lososov a pstruhov.
O 10 000 rokov neskôr sa objavili sekery a sekeromlaty z kremeňa s drevenými poriskami.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk