Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pravek - prehľad

Periodizácia praveku - podľa určujúceho výrobného materiálu
1. Doba kamenná: staršia → paleolit | stredná → mezolit | mladšia → neolit | → chalkolit: a) doba železná b) doba bronzová
2. Doba bronzová: staršia → 1900-1500 | stredná → 1500-1200 | mladšia → 1200-700
3. Doba železná: staršia → 700-400 | mladšia → 400-prelom letop.

Pomocné vedy historické:
heraldika – erby, znaky 
sfragistika – pečate
paleografia – písmo
epigrafia - písmo na hline, papyruse, kameni
vexikológia – zástavy, prápory
geneológia - rody, vzájomné príbuzenské vzťahy
chronológia – meranie času / datovanie
metrológia - miery (plošné, objemové, dĺžkové)
diplomatika – písomne pramene

patriarchát – prevaha mužov - otcov, vytvára sa nová vrstva v spoločnosti, ktorá sa venuje len obrannej, vojenskej činnosti
matriarchát – hl. postavenie má zena , pretože v skupinových manzelstvách sa pôvod detí dal určit len podľa matky

redistributívne hosp. – výroba potravín, zabezpečovanie surovín, prerozdeľovanie potravín a remeselných výrobkov
chrámove hosp. – základ chrám. hosp. je redistributívne hosp. - chrám a kňazi mal hl. úlohu pri organizovaní spoločnosti
palácove hosp. – riadiaci vojenskí náčelníci, bývajúci v palácoch prebrali funkciu
výmenný obchod – špecializácia v remeselnej a potravinarskej vyrobe znamenala vyššiu produktivitu a preto vznikol vym. ob.

Slovensko v praveku
I. paleolit - starší, stredný, mladší
II. mezolit
III. neolit
IV. enolit
V. bronzová doba - staršia, stredná
VI. železná doba - staršia, mladšia

Čo bolo skôr?
1. Ganovce, 2.Šala, 3. Moravianska venuša, 4.Vestonická v.
náleziská - Mnesice, Ba, Vyš. Ružbachy, Barca, Spišský Štvrtok

kultúra v dob bronzovej:
maďarská kult. – (J,S) – Santovka
otomanská kult – (VS)
unetická kult. - (ZS) – Unetice (Praha)

oheň – príprava jedla, teplo, svetlo, ochrana
jaskyne –prístrešok, mladší paleolit – Španielsko: Altamira, FRAN:Lascaux Cromagnon, NEM, UKRAJINA
maľby – človek kreslí- ľudí, zvieratá (bizóny), sošky - zvieretá, ženy - Venuše
Domica – Slov Kras


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk