Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

I. svetová vojna, blesková vojna, zákopová vojna

Prvý front, na ktorom sa začala vojna, front proti Srbsku, bol celkom podradný. Rozho-dujúcim sa stal západný front – proti Francúzku a východný front – proti Rusku. Nemecké vojenské velenie predpokladalo, že jeho armády rýchlo preniknú cez Belgicko do Francúzka a „Bleskovým úderom“ ho porazia skôr, ako Rusko zoskupí svoje armády. Po porážke Francúz-ska sa mali nemecké vojská sústrediť proti Rusku, aby ho tiež bleskovo porazili. Tieto plány však stroskotali, lebo Rusko, aj napriek tomu, že ešte neskončilo nástup svojich armád, začalo proti Nemecku defenzívu, aby tak pomohlo ohrozenému Francúzku. Nemci museli presunúť časť svojich vojsk na východ a v rozhodujúcej bitke o Paríž ich Francúzi na rieke Marne odrazili. To zmarilo plán Nemcov na „Bleskovú vojnu“ a zachránilo Francúzsko.

Vojna na západnom fronte sa zmenila na zdĺhavú, zákopovú vojnu. Trvala 4 roky. Vy-kopali a opevnili zákopové systémy, ktoré boli od seba vzdialené niekoľko 100 m. Oddelené pásmo pôdy sa nazývalo územím nikoho. Zákopové pásmo bolo dlhé viac ako 700 km cez Francúzsko, od Lamanšského prieplavu, až k hraniciam so Švajčiarskom. V roku 1916 Nemecké armády porazili ruské vojská vo Východnom Prusku, ale Rusi dočasne ovládli rakúske územie a začali prenikať do Karpát. Nedostatok výzbroje a neschopnosť cárskeho režimu umožnili v máji 1915 ústredným mocnostiam po prielome ruského frontu preniknúť do ruského vnútrozemia. Koncom roku 1915 sa zákopová vojna ustálila aj na východnom fronte. Vojna vyvrcholila v roku 1916. Od februára do júla sa Nemecko pokúšalo o rozhodný útok na západnom fronte. Boje sa sústreďovali okolo pevnosti Verdun, ktorá chránila cestu k Parížu. Rusko prešlo znovu do ofenzívy, ktorá takmer úplne zničila Rakúsko – uhorské zbory na východe. Tak Nemci museli prerušiť svoje útoky na západnom fronte a sústrediť sily proti Rusku. Ruský postup sa im nepodarilo zastaviť. V roku 1916, Rumunsko ako spojenec Dohody, bolo porazené. Týmto sa zlepšila zásobovacia situácia Ústredných mocností a Nemecko získalo naftu, pomocou ktorej mohlo zlepšiť ponorkovú vojnu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk